Tekstiili- ja muotiala tänään

Suomalainen tekstiili- ja muotiala on kehittyvä ja elinvoimainen toimiala. Tekstiili- ja muotiala on kokenut valtavan globaalin rakennemuutoksen viime vuosikymmeninä, ja se on muuttanut myös alan toimintaa Suomessa.

Tällä hetkellä Suomessa kehitetään huikeita tekstiiliteknologian innovaatioita, ja täällä koulutetaan maailmaan parhaita muotisuunnittelijoita. Tekstiili- ja muotialan uudistuminen tarjoaa suomalaisille yrityksille valtavasti mahdollisuuksia menestykseen ja kasvuun.

Tekstiili- ja muotiala laajasti tekee liikevaihtoa 4,4 miljardia euroa ja työllistää lähes 22 000 henkilöä. Vaatteet, kengät ja kodintekstiilit ovat merkittäviä kulutuskohteita suomalaisille. Suomalaiset käyttävät pukeutumiseen vuosittain 4,8 miljardia euroa ja kodintekstiileihin 0,5 miljardia euroa.

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan vientimaat ovat monipuolistuneet. Myytti alan viennin loppumisesta Neuvostoliiton romahtamiseen elää sitkeästi, mutta alan yritykset ovat entistä kansainvälisempiä ja hakevat kasvua viennistä. Tärkeitä vientimaita ovat esimerkiksi Saksa, Ruotsi, Ranska, Norja ja Venäjä.

Tutustu tarkemmin tekstiili- ja muotialan toimintaympäristöön liiketoimintamalleihin, globaaleihin näkökulmiin ja tilastoihin Kohti tekstiili- ja muotialan kestävää kasvua -julkaisussa.

Tekstiili- ja muotiala tänään -artikkelisarja pureutuu alan keskeisiin kysymyksiin. Artikkeleissa avataan mm. alan toimintaympäristöä, yritysten toimintamalleja ja tuotteiden hinnan muodostumista. 

Aiheeseen liittyvät uutiset