Tietoa kasvomaskien valmistuksesta ja myynnistä

Tällä sivulla on kootusti tietoa kasvomaskien tuotantoon tai myyntiin liittyen. Sivua päivitetään ajankohtaisen tiedon mukaan.

(Päivitetty 5.1.2021)

Näistä linkeistä selviää, mitä eroa on hengityksensuojaimella, kirurgisella suu-nenäsuojaimella ja kasvomaskilla:

Työterveyslaitoksen sivu suojaimista

Suomen Työturvallisuuden liiton tiedote

Mitä lainsäädäntöä tai viranomaisten antamia ohjeita kasvomaskien valmistuksessa tulee noudattaa?

Kasvomaskien osalta tulee noudattaa yleistä tuoteturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä, sillä niille ei ole olemassa kansallista velvoittavaa standardia tai viranomaisohjeistusta. Toiminnanharjoittaja vastaa yleisten kulutustavaroiden turvallisuudesta ja siitä, että kulutustavaroissa on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

 • EU:n yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi
 • Kuluttajaturvallisuuslaki
 • Tuotevastuulaki
 • Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

Mitä pitää ottaa huomioon, kun suunnittelee kasvomaskia (tuotteen materiaali, malli, huolto)?

Suomessa ei ole kansallista kasvomaskistandardia tai ohjeistusta. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN julkaisi 17.6.2020 esistandardin kasvomaskeille, jonka esittää minimivaatimukset sekä kertakäyttöisille että pestäville kasvomaskeille ja ohjeistaa niiden oikeanlaisesta käytöstä. Esistandardi on opastava asiakirja, eikä siten yrityksiä velvoittava. Esistandardin pohjalta on myös aloitettu teknisen raportin valmistelutyö. Tukes osallistuu raporttia valmistelevan työryhmän toimintaan.

Lisätietoa eurooppalaisesta esistandardista kasvomaskeille

Kasvomaskien valmistuksessa tietyt asiat on syytä huomioida ja suun ja nenän päälle laitettavien tuotteiden kanssa on oltava erityisen varovainen. Varmista aina, että tekemäsi maski ei aiheuta käyttäjälle terveydellistä haittaa.

Tukes on antanut omat ohjeistuksensa, jos haluaa valmistaa maskin omaan käyttöönsä tai myydä valmistamiaan maskeja kuluttajille. Alla olevat ohjeet perustuvat Tukesin, Työterveyslaitoksen ja Fimean yhteistiedotteeseen.

 • Maskin materiaalin läpi tulee olla helppo hengittää, eli hengitysvaste ei saa muodostua liian suureksi.
 • Erilliset kerrokset parantavat suojaustehoa. Mieluummin kaksi ohuempaa kerrosta kuin yksi paksu.
 • Maskista ei ole syytä tehdä liian tyköistuvaa, jotta hengittäminen ei muodostu liian vaikeaksi. Maskin taakse ei saa myöskään kertyä liikaa hiilidioksidia.
 • Kankaiseen, pestävään maskiin tulisi valita materiaali, jonka voi pestä mieluiten 90 °C:ssa.

Tukes teetti lokakuussa tutkimuksen VTT:llä kasvomaskien suodatustehokkuudesta ja hengitysvastuksesta. Tutkimuksessa testattiin 22 maskia, joista suurin osa oli kankaisia. Tutkimus tehtiin esistandardia soveltaen ja maskien ominaisuuksissa todettiin paljon vaihtelua. Lue lisää Tukesin tiedotteesta.

Mitä tuotteesta saa tai pitää sanoa?

 • Korosta, etteivät tekemäsi tuotteet ole henkilönsuojaimia tai kirurgisia suu-nenäsuojuksia: tekemäsi maskit eivät anna käyttäjälleen varmaa suojaa esimerkiksi koronavirusta vastaan.
 • Minkäänlaista nimeä, joka viittaisi hengityksensuojaimiin tai kirurgisiin suu-nenäsuojuksiin, et saa myymästäsi tuotteesta käyttää. Hengityksensuojaimiin viittaavaa nimeä saa käyttää vain, jos tuotteet täyttävät hengityssuojaimia koskevat vaatimukset. Kirurgisten suu-nenäsuojuksien on täytettävä lääkinnällisten laitteiden vaatimukset.
 • Et saa markkinointimateriaalissa antaa ristiriitaisia tietoja tuotteen käyttötarkoituksesta. Jos maski ei täytä henkilönsuojaimen vaatimuksia, sen markkinoinnissa ei saa käyttää sanoja, ilmaisuja tai kuvia, jotka antaisivat kuluttajalle käsityksen, että tuote tarjoaa käyttäjälleen suojaa tai toimii suojaimen tavoin.
 • Voit esim. kertoa, että maski saattaa suojata muita ihmisiä maskin käyttäjän hengitysteistä leviäviltä pisaroilta. Oireettoman taudinkantajan maskin käytöstä voi olla hyötyä esimerkiksi liikennevälineissä, kaupoissa jne. mutta siitä ei ole olemassa tieteellistä näyttöä.

Miten tuotteen käyttö tulee ohjeistaa?

 • Tuotetta ei saa laittaa sellaisen ihmisen kasvoille, jolla on hengitysvaikeuksia. Tuote tulee poistaa heti henkilön kasvoilta, jos sen kanssa on vaikea hengittää. Kangasmaskit voivat aiheuttaa terveyshaittoja, etenkin jos henkilöllä on sydän- tai verenkiertotauteja, astmaoireita, keuhkoahtaumatauti tai korkea ikä.
 • Ohjeista käyttäjää pukemaan puhdas maski puhtain käsin sekä olemaan koskettelematta maskia käytön aikana. Maskin koskettelu lisää epäpuhtauksien määrää hengitysteiden edessä, jolloin tuotteesta voi olla käyttäjälle haittaa.
 • Ohjeista, ettei tuotteen käytön aikana maskia voi riisua pois tai kaulalle ja esimerkiksi juoda tai syödä.
 • Ohjeista, että maski tulee riisua koskettaen vain sen kiinnitysnauhoihin ja laitettava suoraan pesukoneeseen tai muovipussiin. Ohjeista pesemään kädet ja maski joka käytön jälkeen. Maski on pestävä 90 asteessa.

Liiton sivuilta löytyy lista suomalaisista yrityksistä, jotka valmistavat kasvomaskeja

Lisätietoja:

Tukes, TTL ja Fimea yhteistiedote Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta – hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja

Tukesin ja Sosiaali- ja terveysministeriön infomateriaali hengityssuojaimista, kirurgisista suu-nenäsuojista ja epävirallisista kasvomaskeista sekä Tukesin ajankohtaista tietoa hengityssuojaimista ja kasvomaskeista

Tukes: Näin ostat kansanmaskin

Työterveyslaitos: Tietoa kankaisista kasvomaskeista

THL: Kankaisten kasvomaskien käyttö

Tukes: Toiminnanharjoittajan vastuu tuotteen turvallisuudesta

Kuntaliiton ohje kunnille: Kunnat ja yritykset yhdessä varmistamaan suojainten saamista

Aiheeseen liittyvät uutiset