Julkaisut

Fab – Future, Innovations & Business

Fab-lehden toisen numeron teemoja ovat innovaatiot ja tulevaisuus. Lue lehden verkkoversio issuu.comista.

Näin suojaat tuotteesi ja hyödynnät luovan työn tulokset: Mitä jokaisen yrityksen on tiedettävä IPR-oikeuksista (pdf)

Oppaassa esitellään keskeiset IPR-oikeudet ja neuvotaan tuotteiden suojaamisessa, oikeuksien rekisteröinnissä ja hyödyntämisessä sopimusteitse. Kerromme, miten voit valvoa oikeuksiasi tehokkaasti ja puuttua mahdollisiin oikeudenloukkauksiin. Opas sisältää 10 hyödyllistä vinkkiä tavaramerkkien, mallioikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien hyödyntämiseen. Lataa julkaisu

Fab – Fashion, Lifestyle & Business

Fab-lehden ensimmäinen numero keskittyy muotiin ja lifestyleen. Lue lehden verkkoversio issuu.comista.

Maaraportit

Maaraportit ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka pyrkivät antamaan kattavan kuvan kohdemaan erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä. Lisäksi raporttiin on koottu yhteystietoja tahoista, joista löytyy kohdemaahan liittyvää asiantuntemusta. Raporttisarjassa on tähän mennessä julkaistu Turkkia, Bangladeshia, Venäjää ja Intiaa käsittelevät raportit. Jäsenyritysten edustajat voivat ladata raportit itselleen extranetistä tai tiedustella niitä liiton asiantuntijoilta.

Kiertotalouden kärjessä – ratkaisuja tekstiilien kiertoon (pdf)

Kiertotalouden tavoitteena on entistä parempi tekstiilimateriaalien hyödyntäminen. Julkaisussa esittelemme esimerkkejä, miten alan suomalaisyrityksissä on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, jotta materiaalit säilyisivät mahdollisimman pitkään kierrossa. Lataa julkaisu

At the head of circular economy – Solutions for textile recycling (pdf)

The circular economy aims to make better use of textile materials. This publication contains examples of Finnish companies in the sector who have adopted new operating methods to ensure that materials remain in circulation for as long as possible. Download

Rahoitusopas

Kasvava ja kansainvälistyvä yritys tarvitsee usein avukseen ulkopuolista rahoitusta. Tämä rahoitusopas on tarkoitettu käytännön työvälineeksi helpottamaan rahoitukseen liittyviä ratkaisuja. Opas kattaa toimialamme kannalta tärkeimmät rahoittajat sekä lyhyet esittelyt näiden tarjoamista rahoitusvaihtoehdoista. Huom.! Opas on julkaistu vuonna 2016 ja se päivitetään vuoden 2018 aikana. Opas on tilattavissa: viestinta@stjm.fi.

Vastuullisuuskäsikirja (pdf)

Vastuullisuuskäsikirja tarjoaa toimialan yrityksille
käytännönläheisiä työkaluja, joita ne voivat hyödyntää ja soveltaa vastuullisuustyön käynnistämisessä ja toteuttamisessa Lataa julkaisu

Corporate Responsibility Manual (pdf)

Corporate Responsibility Manual aims to provide companies with practical tools that they can adapt and use to initiate and carry out corporate responsibility work. Download

Vastuun kantajat (pdf)

Tässä julkaisussa kerromme esimerkkien kautta, millä tavalla liiketoiminnan vastuullisuutta johdetaan, toteutetaan ja kehitetään alan suomalaisyrityksissä. Lataa julkaisu

Showcasing Sustainability (pdf)

This publication looks at corporate responsibility from the perspectives of management, product design and reusing products. Download

Älykankaita ja kukkamekkoja (pdf)

Miten globaalit muutokset vaikuttavat teva-alan kehitykseen ja toimintaan Suomessa? Millä toiminnoilla ala tuottaa omistaja-arvon kasvua kotimaassa tuotannon siirryttyä ulkomaille? Miten kilpailemme globaalilla kilpailukentällä, ja miten pärjäämme siellä tällä hetkellä? Mm. näihin kysymyksiin antaa vastaukset ETLA:lla teetetty tutkimus alan tulevaisuuden näkymistä. Lataa julkaisu

Ovi hyvään työpäivään (pdf)

Mitä työhyvinvointi on miten se näkyy työpaikalla? Alan teollisuus- ja työntekijäjärjestöjen kokoama opas työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Lataa julkaisu

Aiheeseen liittyvät uutiset