Julkaisut

Kohti tekstiili- ja muotialan kestävää kasvua – Tietoa ja tilastoja alasta (pdf)

Tekstiili- ja muotialan keskeisiä tietoja ja tilastoja yksissä kansissa. Lataa julkaisu

Kiertotalouden kärjessä II – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon (pdf)

Kiertotalousjulkaisussa suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset kertovat, miten materiaalit ja tuotteet voidaan säilyttää mahdollisimman pitkään käytössä uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien avulla. Julkaisu on jatkoa tammikuussa 2017 ilmestyneelle Kiertotalouden kärjessä -julkaisulle.

At the head of the circular economy II – Solutions for textile recycling (pdf) 

The circular economy aims to make better use of textile materials. This publication contains examples of Finnish companies in the sector who have adopted new operating methods to ensure that materials remain in circulation for as long as possible.  It is a continuation for At the head of the circular economy published in January 2017 (see below). Download

Fab – Fashion, Textile & Business

Fab-lehden kolmas numero ilmestyi 9.5.2018. Lehden verkkoversio on vapaasti luettavissa issuu.comissa.

Maaraportit

Maaraportit ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka pyrkivät antamaan kattavan kuvan kohdemaan erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä. Lisäksi raporttiin on koottu yhteystietoja tahoista, joista löytyy kohdemaahan liittyvää asiantuntemusta. Raporttisarjassa on tähän mennessä julkaistu Turkkia, Bangladeshia, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja Portugalia käsittelevät raportit. Jäsenyritysten edustajat voivat ladata raportit itselleen extranetistä tai tiedustella niitä liiton asiantuntijoilta.

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus

Suomen Tekstiili & Muoti neuvottelee alaa koskevat työehtosopimukset. Toimihenkilösopimus on voimassa 1.2.2018 – 30.11.2020.

Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus

Työehtosopimus on voimassa 1.12.2017 – 31.10.2020.

Fab – Future, Innovations & Business

Fab-lehden toisen numeron teemoja ovat innovaatiot ja tulevaisuus. Lue lehden verkkoversio issuu.comista.

Näin suojaat tuotteesi ja hyödynnät luovan työn tulokset: Mitä jokaisen yrityksen on tiedettävä IPR-oikeuksista (pdf)

Oppaassa esitellään keskeiset IPR-oikeudet ja neuvotaan tuotteiden suojaamisessa, oikeuksien rekisteröinnissä ja hyödyntämisessä sopimusteitse. Kerromme, miten voit valvoa oikeuksiasi tehokkaasti ja puuttua mahdollisiin oikeudenloukkauksiin. Opas sisältää 10 hyödyllistä vinkkiä tavaramerkkien, mallioikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien hyödyntämiseen. Lataa julkaisu

Fab – Fashion, Lifestyle & Business

Fab-lehden ensimmäinen numero keskittyy muotiin ja lifestyleen. Lue lehden verkkoversio issuu.comista.

Kiertotalouden kärjessä – ratkaisuja tekstiilien kiertoon (pdf)

Kiertotalouden tavoitteena on entistä parempi tekstiilimateriaalien hyödyntäminen. Julkaisussa esittelemme esimerkkejä, miten alan suomalaisyrityksissä on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, jotta materiaalit säilyisivät mahdollisimman pitkään kierrossa. Lataa julkaisu

At the head of circular economy – Solutions for textile recycling (pdf)

The circular economy aims to make better use of textile materials. This publication contains examples of Finnish companies in the sector who have adopted new operating methods to ensure that materials remain in circulation for as long as possible. Download

Rahoitusopas

Kasvava ja kansainvälistyvä yritys tarvitsee usein avukseen ulkopuolista rahoitusta. Tämä vuonna 2018 päivitetty rahoitusopas on tarkoitettu käytännön työvälineeksi helpottamaan rahoitukseen liittyviä ratkaisuja. Opas kattaa toimialamme kannalta tärkeimmät rahoittajat sekä lyhyet esittelyt näiden tarjoamista rahoitusvaihtoehdoista. Jäsenyritykset voivat ladata oppaan Extranetistä ja tilata painettua versiota itselleen 1-3 kappaletta veloituksetta.

Vastuullisuuskäsikirja (pdf)

Vastuullisuuskäsikirja tarjoaa toimialan yrityksille
käytännönläheisiä työkaluja, joita ne voivat hyödyntää ja soveltaa vastuullisuustyön käynnistämisessä ja toteuttamisessa Lataa julkaisu

Corporate Responsibility Manual (pdf)

Corporate Responsibility Manual aims to provide companies with practical tools that they can adapt and use to initiate and carry out corporate responsibility work. Download

Vastuun kantajat (pdf)

Tässä julkaisussa kerromme esimerkkien kautta, millä tavalla liiketoiminnan vastuullisuutta johdetaan, toteutetaan ja kehitetään alan suomalaisyrityksissä. Lataa julkaisu

Showcasing Sustainability (pdf)

This publication looks at corporate responsibility from the perspectives of management, product design and reusing products. Download

Älykankaita ja kukkamekkoja (pdf)

Miten globaalit muutokset vaikuttavat teva-alan kehitykseen ja toimintaan Suomessa? Millä toiminnoilla ala tuottaa omistaja-arvon kasvua kotimaassa tuotannon siirryttyä ulkomaille? Miten kilpailemme globaalilla kilpailukentällä, ja miten pärjäämme siellä tällä hetkellä? Mm. näihin kysymyksiin antaa vastaukset ETLA:lla teetetty tutkimus alan tulevaisuuden näkymistä. Lataa julkaisu

Ovi hyvään työpaivään (pdf)

Mitä työhyvinvointi on miten se näkyy työpaikalla? Alan teollisuus- ja työntekijäjärjestöjen kokoama opas työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Lataa julkaisu

Aiheeseen liittyvät uutiset