Kansainvälinen liiketoiminta, rahoitus ja maaraportit

Jäsenyrityksille suunnattuja julkaisujamme ovat Kansainvälisen liiketoiminnan opas, Rahoitusopas ja maaraportit sekä maainfot.

Kansainvälisen liiketoiminnan opas

Opas on suunnattu tekstiili- ja muotialan yrityksille tukemaan niin hankinnan kuin viennin ensimmäisiä askelia sekä tukemaan näihin liittyvän toiminnan kehittämistä. Oppaan sisältö on koottu sellaisten kysymysten ympärille, joita työssämme alan yritysten kanssa olemme usein kohdanneet. Opas sisältää Toolboxin, jonka sisällöt voit ladata erikseen käyttöösi. Jäsenyritykset voivat ladata Kansainvälisen liiketoiminnan oppaan (2019) extranetistä ja tilata painettua versiota itselleen 1-3 kappaletta veloituksetta.

Rahoitusopas

Kasvava ja kansainvälistyvä yritys tarvitsee usein avukseen ulkopuolista rahoitusta. Tämä vuonna 2018 päivitetty rahoitusopas on tarkoitettu käytännön työvälineeksi helpottamaan rahoitukseen liittyviä ratkaisuja. Opas kattaa toimialamme kannalta tärkeimmät rahoittajat sekä lyhyet esittelyt näiden tarjoamista rahoitusvaihtoehdoista. Jäsenyritykset voivat ladata Rahoitusoppaan extranetistä ja tilata painettua versiota itselleen 1-3 kappaletta veloituksetta.

Maaraportit ja maainfot

Maaraportit ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka pyrkivät antamaan kattavan kuvan hankintamaiden ja -alueiden erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä. Lisäksi raporttiin on koottu yhteystietoja tahoista, joista löytyy maihin liittyvää asiantuntemusta. Raporttisarjassa on tähän mennessä julkaistu Turkkia, Bangladeshia, Venäjää, Intiaa, Kiinaa, Portugalia ja Baltian maita käsittelevät raportit sekä kuusi Afrikan maata (Egypti, Marokko, Tunisia, Kenia, Etiopia, Etelä-Afrikka) kattava raportti.

Maainfot ovat one-pager-tyyppisiä tiiviitä maainfoja tuotantomaista, ja ne täydentävät liiton maaraporttisarjaa. Maainfoja tuotetaan vastaamaan jäsenyrityksien kiinnostukseen lähituotannosta ja tuotantomaista (Balkan, Itä-Eurooppa, entiset neuvostotasavallat jne.)

Maainfoissa käsitellään kunkin tuotantomaan erityispiirteitä, mahdollisia klustereita, keskeisiä tunnuslukuja, toimialajärjestöjä ja muita keskeisiä toimijoita. Maainfoissa on myös kompakti SWOT-analyysi, johon voidaan nostaa esiin muun muassa maan mahdollisuuksia ja riskejä tekstiili- ja muotialan tuotannossa.

Ensimmäiset maainfot on julkaistu Pohjois-Makedoniasta, Romaniasta ja Ukrainasta. Maainfosarjaa täydennetään muun muassa Itä-Euroopan ja Balkanin mailla. Voit myös laittaa toiveita käsiteltävistä maista Anne Ruokamolle.

Jäsenyritysten edustajat voivat ladata maaraportit ja maainfot extranetistä tai tiedustella niitä liiton asiantuntijoilta.

 

Aiheeseen liittyvät uutiset