Vastuullisuus- ja kiertotalousjulkaisut

Tältä sivulta löydät vastuullisuus- ja kiertotalousjulkaisut. Julkaisuista löydät käytännönläheisiä työkaluja arjen työhön.

Kiertotalouden kärjessä II – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon (pdf)

Kiertotalousjulkaisussa suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset kertovat, miten materiaalit ja tuotteet voidaan säilyttää mahdollisimman pitkään käytössä uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien avulla. Julkaisu on jatkoa tammikuussa 2017 ilmestyneelle Kiertotalouden kärjessä -julkaisulle.

At the head of the circular economy II – Solutions for textile recycling (pdf) 

The circular economy aims to make better use of textile materials. This publication contains examples of Finnish companies in the sector who have adopted new operating methods to ensure that materials remain in circulation for as long as possible.  It is a continuation for At the head of the circular economy (January 2017)(see below).

Kiertotalouden kärjessä – ratkaisuja tekstiilien kiertoon (pdf)

Kiertotalouden tavoitteena on entistä parempi tekstiilimateriaalien hyödyntäminen. Julkaisussa esittelemme esimerkkejä, miten alan suomalaisyrityksissä on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, jotta materiaalit säilyisivät mahdollisimman pitkään kierrossa. Lataa julkaisu

At the head of circular economy – Solutions for textile recycling (pdf)

The circular economy aims to make better use of textile materials. This publication contains examples of Finnish companies in the sector who have adopted new operating methods to ensure that materials remain in circulation for as long as possible. Download

Vastuullisuuskäsikirja (pdf)

Vastuullisuuskäsikirja tarjoaa toimialan yrityksille
käytännönläheisiä työkaluja, joita ne voivat hyödyntää ja soveltaa vastuullisuustyön käynnistämisessä ja toteuttamisessa Lataa julkaisu

Corporate Responsibility Manual (pdf)

Corporate Responsibility Manual aims to provide companies with practical tools that they can adapt and use to initiate and carry out corporate responsibility work. Download

Vastuun kantajat (pdf)

Tässä julkaisussa kerromme esimerkkien kautta, millä tavalla liiketoiminnan vastuullisuutta johdetaan, toteutetaan ja kehitetään alan suomalaisyrityksissä. Lataa julkaisu

Showcasing Sustainability (pdf)

This publication looks at corporate responsibility from the perspectives of management, product design and reusing products. Download

Aiheeseen liittyvät uutiset