Rahankäyttö tekstiiliin ja muotiin Suomessa ja Euroopassa

Rahankäytön tilastot kertovat, kuinka paljon Suomessa ja eri Euroopan maissa käytetään rahaa vaatteisiin, jalkineisiin ja kodintekstiileihin. Tilastoja on saatavilla sekä asukasta kohden laskettuna summana että koko kansantalouden tasolla. Materiaali sisältää myös tilastoja siitä, miten eri ikäryhmät käyttävät rahaa ja mitkä ovat eri tuotteiden osuudet rahankäytöstä.

Rahankäyttö vaatteisiin ja jalkineisiin Suomessa (pdf)

Rahankäyttö kodintekstiileihin Suomessa (pdf)

Rahankäyttö tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa (pdf)

Tilastot päivitetään kerran vuodessa. Seuraavan kerran lukuja päivitetään keväällä 2020. Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon tilastot, kulutustilastot sekä Eurostatin tilastot.