Tekstiili- ja muotialan yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö

Tekstiili- ja muotialan yritysten tietoja on kahdella tarkkuudella: tilastot on koottu erikseen tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen toimialan yrityksistä sekä koko tekstiili- ja muotialasta laajasti. Laaja tekstiili- ja muotiala sisältää valmistuksen & valmistuttamisen lisäksi alan vähittäis- ja tukkukaupan sekä tekstiili- ja vaatehuollon. Lisäksi aineisto sisältää tietoa alan vähittäiskaupan kehityksestä.

Tekstiili- ja muotiala Suomessa (pdf)

Tilastot päivitetään kerran vuodessa, yritysten määrä päivittyy lokakuussa, henkilöstö- ja liikevaihtotiedot huhtikuussa.  Tilastojen lähteenä on Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto ja suhdannetilastot.