Tekstiili- ja muotialan yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö

Tekstiili- ja muotialan yritysten tietoja on kahdella tarkkuudella: tilastot on koottuu erikseen tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen toimialan yrityksistä sekä koko tekstiili- ja muotialasta laajasti. Laaja tekstiili- ja muotiala sisältää valmistuksen & valmistuttamisen lisäksi alan vähittäis- ja tukkukaupan sekä tekstiili- ja vaatehuollon.

Tekstiilien ja vaatteiden valmistus & valmistuttaminen: Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto (toimialan ydin) (pdf)

Tekstiili- ja muotiala laajasti: Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto (pdf)

Nämä tilastot kertovat tekstiili- ja muotialan rakenteesta tiettynä vuonna.  Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen toimialan liikevaihdon kehityksestä vuosilta 1995-2016 löytyy tietoa osiosta Tekstiili- ja muotialan liikevaihdon kehitys.

Tilastot päivitetään kerran vuodessa.  Vuoden 2016 tiedot päivitetään syyskuussa 2017. Tilastojen lähteenä on Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto.