Mikä sitoumus?

Sitoumus toimii tekstiilialan yrityksille konkreettisena työkaluna ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Se tarjoaa yritysten käyttöön alalle räätälöidyn hiilijalanjälkilaskurin sekä säännöllistä koulutusta ja neuvontaa ajankohtaisimmista ilmastonmuutokseen ja päästölaskentaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi mukaan lähteneet yritykset saavat käyttöönsä Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -logon, jota he voivat hyödyntää ilmastotyönsä viestinnässä.

Mitä sitoumus käytännössä tarkoittaa?

Mukaan lähteneet yritykset sitoutuvat tavoittelemaan hiilineutraalisuutta omassa toiminnassaan viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Käytännössä hiilineutraalisuuden tavoittelu tapahtuu seuraavilla toimenpiteillä:

  1. Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta: Seuratakseen tavoitteen saavuttamista yrityksen pitää laskea oman toimintansa hiilijalanjälki. Laskentaa varten yritys saa käyttöoikeuden tekstiili- ja muotialalle räätälöityyn verkkopohjaiseen hiilijalanjälkilaskentatyökaluun, joka täyttää kansainvälisen Greenhouse Gas -protokollan mukaisen organisaatioiden hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitetun standardin asettamat vaatimukset.
  2. Vähäpäästöisen toiminnan kehittäminen: Hiilijalanjäljen laskenta auttaa yritystä tunnistamaan oman toimintansa merkittävimmät päästölähteet ja kiinnittämään niihin erityistä huomioita. Tuekseen yritys saa sitoumuksen kautta intensiivikoulutusta ja neuvontaa, jonka avulla ilmastonäkökulmat on helppo integroida osaksi muuta yritystoimintaa.
  3. Kompensointi osana ilmastotyötä: Kaikkien päästöjen vähentäminen ei välttämättä ole aina mahdollista tai taloudellisesti toteutettavissa. Sitoumukseen mukaan lähtevät yritykset saavat koulutusta ja vinkkejä myös tällaisten päästöjen tunnistamiseen ja asianmukaiseen kompensoimiseen.
  4. Kommunikointi ja toiminta arvoketjuissa: Sitoumukseen mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat oman toimintansa kehittämisen lisäksi edistämään vähäpäästöistä toimintaa myös globaaleissa arvoketjuissa. Tuekseen yritys saa tähän koulutusta ja sparrausta. Viestintänsä tueksi yritykset saavat käyttöönsä myös Hiilineutraali tekstiili -logon (fi, eng), jota voi hyödyntää esimerkiksi verkkosivuilla tai vastuullisuusraportissa osana ilmastotyön viestintää.

Kaikki sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset kootaan myös Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -verkkosivuille ja niitä nostetaan esiin Suomen Tekstiili & Muoti ry:n alan ilmastotyöhön liittyvässä viestinnässä.

Sitoumuksen vuosimaksu

Hiilineutraali tekstiiliala 2021 -sitoumuksen vuosimaksu määräytyy yrityksen edellisen vuoden liikevaihdon mukaan.

Yrityksen liikevaihto Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsen- ja kumppanijäsenyritykset Muut
Enintään 10 milj.  € 2 000 € 4 000 €
Yli 10 milj. € 4 000 € 8 000 €

Vuosimaksu laskutetaan sen jälkeen, kun yritys liittyy mukaan sitoumukseen ja se kattaa aina yhden kalenterivuoden. Syksyllä 2021 mukaan liittyvät yritykset saavat vuoden 2022 samaan hintaan.

Liity mukaan tästä

Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksen toteuttaa Tekstiili & Muoti ry:n palveluyhtiö.