Kansain­välistyminen

Suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset hakevat kansainvälistä kasvua monenlaisilla liiketoimintamalleilla. Saat jäsenyrityksenämme tietoa ja neuvontaa sekä vientiin että kansainväliseen hankintaan liittyvissä asioissa.

Vienti, tuonti ja valmistus

Tekstiilin ja muodin tärkeimmät vientimaat ovat naapurimaissa ja Pohjois-Euroopassa: 2010-luvulla vienti on kasvanut eniten Ruotsiin. Kasvussa on myös vienti Puolaan, Iso-Britanniaan ja Alankomaihin. Aasiassa suomalainen design ja lifestyle kiinnostavat: Japanin lisäksi Kiinassa ja Etelä-Koreassa on innostuttu suomalaisesta suunnittelusta ja brändeistä. Vienti Venäjälle on supistunut voimakkaasti jo usean vuoden ajan.

Tekstiili- ja muotiala on tyypillisesti globaalia ja tuotteiden valmistuksen vaiheet tapahtuvat usein eri puolilla maailmaa. Myös sellaiset yritykset, joilla on tuotanto Suomessa, hankkivat materiaalinsa pääsääntöisesti ulkomailta.

Monet suomalaiset yritykset valmistuttavat tuotteita lähialueilla, kuten Baltian maissa ja Portugalissa. Lähituotannon etuina ovat nopea logistiikka ja mahdollisuus pienempiin tuotantoeriin. Aasian isoissa tuotantomaissa tilauksien minimimäärät ovat usein suuria.

Suomen Tekstiili & Muoti tukenasi kansainvälistymisessä

Meidän työtämme on tukea jäsenyrityksiä niiden kansainvälistymisessä. Tuomme suomalaista tekstiili- ja muotialaa entistä vahvemmin esille kansainvälisissä yhteyksissä ja autamme jäsenyrityksiä menestymään maailmanmarkkinoilla. Haluamme vahvistaa erityisesti kuluttajatuotteiden vientiä.

Järjestämme kansainvälistymiseen ja vientiin liittyviä tilaisuuksia, esimerkiksi koulutuksia ja verkottumistilaisuuksia. Tarjoamme jäsenyrityksillemme tietoa ja neuvontaa, esimerkiksi vinkkejä kansainvälisistä palveluntarjoajista, jakelukanavista ja messuista. Olemme myös järjestäneet tutustumismatkoja kohdemarkkinoille ja kansainvälisiin messutapahtumiin.

Autamme jäsenyrityksiä myös kansainvälisten tuotantopaikkojen kartoittamisessa ja erilaisten kaupan esteiden ratkomisessa.

Kansainvälisissä verkostoissa suomalaisen tekstiilin ja muodin asialla

Verkostoituminen on liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen A ja O. Suomalaisten yritysten järjestönä meillä on hyvät suhteet kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin ja laajennamme verkostojamme jatkuvasti. Olemme mukana kansainvälisten järjestöjen kuten Euratexin ja Nordic Fashion Associationin toiminnassa. Näiden kautta voimme paremmin valvoa jäsenyritystemme etua myös kansainvälisesti. Baltian maiden ja Pohjoismaiden toimialaliitot ovat niin ikään yhteistyökumppaneitamme.

Teemme myös yhteistyötä Team Finland -verkoston, eli muun muassa Business Finlandin, ulkoministeriön ja Suomen ulkomaanedustustojen sekä kauppakamareiden kanssa.

Kaipaatko lisätietoa?

Tutustu tekstiilin ja muodin ulkomaankaupan tilastoihin.

Lue lisää

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi