Usein kysyttyjä kysymyksiä tuotteiden palauttamisesta etämyynnistä

Millainen peruuttamisoikeus kuluttajalla on?

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään neljäntoista päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Kuluttajan on palautettava tuote viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

Kuluttajalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta esimerkiksi sinetöityinä toimitettujen hygieniatuotteiden kuten vuodevaatteiden tai alusvaatteiden osalta, jos sinetöinti (esim. sinettitarra) on avattu, eikä sellaisten tuotteiden osalta, jotka on valmistettu tai joita muunnellaan kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksi.

Mikä on kuluttajan vastuu vastaanotetusta tavarasta?

Kuluttajan on pidettävä vastaanottamansa tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus avata tai purkaa pakkaus sekä tarkastaa tavaran ominaisuudet ja toimivuus samaan tapaan kuin myymälässä ilman, että se vaikuttaa peruuttamisoikeuteen. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Jos kuluttaja kuitenkin ottaa tavaran käyttöönsä huolenpitovelvoitteensa vastaisesti, hän vastaa tavaran arvon alentumisesta.

Katso lisää esimerkkitapauksista
Esimerkki 3: Kuluttaja joutui korvaamaan palauttamiensa vaatteiden arvonalennuksen etämyynnissä
Esimerkki 4: Tahriintuneen uimapuvun hintaa ei tarvinnut palauttaa

Kuka vastaa tuotteen palautuskuluista?

Kuluttajan vastuulla on maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, jos elinkeinonharjoittaja ei ole sitoutunut vastaamaan niistä. Osa yrityksistä antaa kuluttajille ilmaisen palautusoikeuden, mutta laki ei tähän velvoita. Jos yritys ei vastaa tuotteen palautuskuluista, siitä on selkeästi ilmoitettava kuluttajalle esimerkiksi verkkokaupan nettisivuilla. Yrityksen on ilmoitettava myös palautuskulujen määrä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse.

Kuluttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta maksaa palautuskustannuksia, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle tietoa siitä, että hänen on vastattava kustannuksista sekä tietoa kustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse. Tällöin riittää, että elinkeinonharjoittaja nimeää esimerkiksi yhden rahdinkuljettajan ja yhden hinnan tavaroiden palauttamiselle.

Yritys voi ilmoittaa palautuskulujen maksuvelvollisuudesta esimerkiksi verkkokaupan käyttöehdoissa toteamalla, että ”kuluttaja vastaa tuotteen palautuskuluista”.

Pitääkö myyjän palauttaa myös tuotteen toimituskulut, jos kuluttaja peruuttaa kaupan?

Myyjän perimät, tuotteen toimittamisesta kuluttajalle aiheutuneet edullisimman vakiotoimitustavan mukaiset kulut on palautettava samoin kuin kaikki muutkin kuluttajalta saadut maksusuoritukset. Suoritukset on palautettava samalla maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt, eikä maksujen palauttamisesta saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia.

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi