Yrityksen muistilista: Vaikuttaja­markkinointi

Vaikuttajamarkkinointi eli yhteistyö vaikuttajien kanssa somessa ja blogeissa tulee merkitä selvästi riippumatta siitä, onko yhteistyökumppani ammattimainen vai harrastajavaikuttaja. Yrityksen pitää siis huolehtia, että yhteistyökumppanien postauksissa näkyy maininta yhteistyöstä.

Kuluttaja-asiamies on julkaissut huhtikuussa 2019 linjauksen vaikuttajamarkkinoinnista sosiaalisessa mediassa. Linjauksessa yrityksiä ja vaikuttajia ohjeistetaan toimimaan vaikuttajamarkkinoinnissa kuluttajansuojalain mukaisesti.

Laki edellyttää markkinoinnilta tunnistettavuutta, ja sen mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Yrityksen on huolehdittava, että kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan riippumatta siitä, tehdäänkö yhteistyötä ammattimaisen vai ns. harrastajavaikuttajan kanssa.

Sekä yrityksen että vaikuttajan velvollisuutena on varmistaa, että vaikuttajamarkkinoinnin kaupallinen tarkoitus käy ilmi.  Käytännössä yritys täyttää mainonnan tunnistettavuuteen liittyvät velvollisuutensa, kun se ohjeistaa ja edellyttää vaikuttajaa toimimaan niin, ettei piilomainontaa harjoiteta.

Yritys, ota siis huomioon ainakin nämä keskeiset asiat, kun teet vaikuttajamarkkinointia somessa.

Vaikuttaja­markkinointi =

Yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen.

Vaikuttajamarkkinoinnin merkitseminen

1. Mainos / kaupallinen yhteistyö

Vaikuttajamarkkinointi on merkittävä julkaisuun kuten blogiin, podcastiin, Instagramiin tai YouTubeeen selkeästi niin, että kuluttaja ymmärtää, milloin kyse on kaupallisesta vaikuttamisesta. Heti julkaisun alussa on selkeästi kerrottava, että kyseessä on mainos ja mainittava mainostavan yrityksen nimi tai muu tunnistettava kaupallinen nimi kuten tuotemerkki. Mainostunnisteen on oltava selkeä ja helposti havaittavissa.

Kuluttaja-asiamies suosittelee, että merkitsemisessä käytetään ilmaisua ”mainos”. Vaihtoehtoisesti yritys voi käyttää myös esimerkiksi ilmaisua ”kaupallinen yhteistyö”. Merkintä voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

  • Mainos [esimerkkiyrityksen] kanssa tai Mainos [tuotemerkin] kanssa.
    Kaupallinen yhteistyö [esimerkkiyrityksen] kanssa tai Kaupallinen yhteistyö [esimerkkituotemerkin] kanssa

HUOM! Jos kaupallinen yhteistyö kattaa useita julkaisuja, merkinnät on tehtävä jokaiseen julkaisuun, eikä vain ensimmäiseen. Katso esimerkit vaikuttajamarkkinoinnin merkitsemistavoista sosiaalisen median eri kanavissa kuluttaja-asiamiehen linjauksesta (kohta 3.4).

2. Saatu ilmaistuote

Jos yritys lähettää vaikuttajalle tuotteen ilman osapuolten välistä yhteistyösopimusta, vaikuttajan on kerrottava asiasta heti julkaisun alussa esimerkiksi ilmaisulla ”saatu ilmaistuote”.

Muutoin riittävää on, että tuotteesta kerrotaan, kun se esiintyy julkaisussa ensimmäisen kerran tai kun se liittyy olennaisesti julkaisuun.

3. Mainoslinkit

Mainoslinkit on merkittävä julkaisuun selkeästi silloin, kun yritys maksaa vaikuttajalle esimerkiksi linkin jakamisesta, jaetun linkin klikkauksista tai klikkauksen jälkeen tehdyistä ostoksista.

Julkaisun alkuun on kirjoitettava esimerkiksi ”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä”. Käytettävän graafisen merkin on oltava erottuva ja ymmärrettävä ja se on sijoitettava mainoslinkkien eteen.

Markkinointi alaikäisille

Silloin kun markkinointi tavoittaa alaikäiset tai kohdistuu heihin, yrityksen on oltava erityisen tarkkana. Mainoksessa ei saa osoittaa lapselle suoraa ostokehoitusta kuten ”osta, ”kokeile” tai ”hanki”. Sopimatonta on niin ikään lapsen kehottaminen suostuttelemaan vanhempansa ostamaan tuote. Mainoksen pääsanomana ei voi myöskään olla tuotteen sijaan voimakkaasti lapsen tunteisiin vetoava peli, sarjakuvahahmo, kylkiäislelu tai kilpailu.

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat) (Perhevapaalla)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi