Standardit

Standardit ovat kansallisesti ja kansainvälisesti yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Ne ovat edellytys sille, että kuluttajat saavat käyttöönsä turvallisia ja laadukkaita tuotteita. Standardeista on hyötyä materiaali- ja tuotekehityksessä, tuotannossa sekä kaupankäynnissä.

Standardien käyttö on vapaaehtoista, mutta terveyttä ja turvallisuutta koskevat standardit, jotka tukevat lainsäädäntöä, ovat käytännössä pakollisia noudattaa. Valmistajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat siitä, että myyntiin asetetut tekstiilituotteet ovat turvallisia ja laadultaan asianmukaisia. Standardien avulla voidaan varmentaa tuoteturvallisuutta, määrittää tuotteen laatua sekä edistää tuotekehitystä ja tuotteiden yhteensopivuutta. Tekstiilialalla standardien avulla säädellään esimerkiksi lastenvaatteiden turvallisuutta.

Standardit mahdollistavat myös kilpailevien tuotteiden ominaisuuksien vertailun. Koska suuri osa standardeista on kansainvälisiä, on paljon helpompaa viedä tuote tai palvelu ulkomaille, kun se noudattaa kansainvälisiä standardeja.

Tutustu päivitettyyn esitteeseen tekstiili- ja vaatetusalan standardeista

  • Tunnetko tärkeät tekstiilistandardit? (2022).pdf

    Lataa

Etsi tekstiilialan standardeja

Standardeihin voi tutustua ja niitä ostaa SFS:n verkkokaupassa. Verkkokaupan valikoima toimii ajantasaisena tuoteluettelona ja tietokantana Suomessa voimassa olevista standardeista. Standardeja voi hakea joko standardin tunnuksella tai hakusanalla tai etsiä laajemmin tuoteryhmien kautta. Tekstiili- ja nahkateollisuus löytyy tuoteryhmänumerolla 59 ja vaatetusteollisuus tuoteryhmänumerolla 61.

SFS:n verkkokauppa

Standardisointi

Standardeja laaditaan kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Suomessa tekstiili- ja vaatetusalan standardisoinnista vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS ylläpitää standardikokoelmaa ja pyrkii kasvattamaan tietoa standardeista sekä lisäämään niiden käyttöä. Eurooppalaisesta standardisoinnista vastaa CEN ja kansainvälisestä ISO.

Tekstiili- ja vaatetusalan standardisointiin voi osallistua seurantaryhmien kautta. Kuka tahansa voi liittyä kansalliseen seurantaryhmään, joka seuraa itseä kiinnostavaa standardisointia. Ryhmissä on mukana teollisuuden, kaupan, kuluttajien, tutkimus- ja testauslaitosten ja viranomaisten edustajia.

Standardisointiryhmät seuraavat alansa eurooppalaista ja maailmanlaajuista standardisointia ja osallistuvat standardien kommentointiin ja laadintaan. Ryhmät muodostavat Suomen kannan seurattaviin standardeihin ja nimittävät asiantuntijat kansainvälisiin työryhmiin. Kansalliset taustaryhmät kokoavat ja käsittelevät suomalaisten kommentit standardiluonnokseen ja toimittavat ne standardia laativalle järjestölle (CEN tai ISO). Standardiluonnokseen haetaan yhteisymmärrystä kommentointikierroksilla standardia työstävien maiden kanssa. CENin tai ISOn toimialakohtainen tekninen komitea koostaa ja arvioi eri maiden kommentit ja työstää standardista julkiselle lausuntokierrokselle lähtevän version. Valmisteilla olevat standardit ovat avoimesti kaikkien saatavilla ja kommentoitavissa SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa. Tämä jälkeen standardin hyväksymisestä äänestetään ja uusi standardi tulee kaikkien käytettäväksi.

Tekstiili- ja vaatetusalan seurantaryhmät

Tekstiili- ja vaatetusalan standardit valmistellaan eurooppalaisen komitean CEN/TC 248 Textiles and textile products -työryhmissä, kansainvälisen komitean ISO/TC 38 Textiles alakomiteoissa ja työryhmissä sekä kansallisissa seurantaryhmissä. Höyheniin ja untuviin liittyviä standardeja valmistelee komitea CEN/TC 443.

Osallistumalla kansalliseen seurantaryhmään yritys, organisaatio tai yksittäinen henkilö pääsee vaikuttaman itselle tärkeiden kansallisten ja kansainvälisten standardien laadintaan.

Tekstiilialan seurantaryhmät SFS

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi