Suojavaatteiden merkinnät

Henkilönsuojaimia, kuten suojavaatteita, koskee EU:n henkilönsuojainasetus 2016/425 ja niille on omat merkintävaatimuksensa. Henkilönsuojaimiksi luokitellaan suojavaatteet, jotka on suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaratekijältä. Tavanomainen työvaatetus suojaa lialta ja pölyltä, eikä ole henkilönsuojain.

CE-merkki

CE-merkki on valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Valmistaja kiinnittää merkin varmistuttuaan, että tuotteet täyttävät henkilönsuojaimille asetetut vaatimukset. Maahantuojan ja jakelijan on myös varmistettava, että henkilönsuojaimessa on CE-merkintä.

Merkki tulee kiinnittää ja sen saa kiinnittää vain niihin tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö edellyttää CE-merkintää. Tekstiilituotteissa CE-merkintä tulee olla leluissa ja henkilönsuojaimissa.

CE-merkkiä ei myönnä viranomainen tai muu kolmas taho. Merkki on kiinnitettävä jokaiseen tuotteeseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tuotteeseen kiinnittäminen ei mahdollista, sen voi kiinnittää pakkaukseen tai mukana tuleviin asiakirjoihin.

Muita suojavaatteiden merkintöjä

  • valmistajan tai maahantuojan nimi ja postiosoite
  • tuotteen nimi ja tunnistetieto
  • suojaintyyppi, suojausluokka ja koko, jos suojaimia on eri kokoisia
  • erityisstandardin numero, jos suojain on valmistettu yhdenmukaistetun standardin mukaan
  • kuvatunnus ja suojausluokat
  • ryhmän III suojaimissa tuotannon tasalaatuisuutta valvovan ilmoitetun laitoksen numero
  • kertakäyttöisiin suojaimiin merkintä ”Ei saa käyttää uudelleen” tai ISO 700-1051 kuvatunnus
  • tarvittaessa henkilönsuojaimen tai sen tiettyjen osien vanhentumiskuukausi ja vuosi tai -aika
  • Käyttöohjeet on oltava suojainten mukana suomen ja ruotsin kielellä.

Suomessa henkilönsuojainten markkinavalvonta kuuluu viranomaisille. Markkinavalvonnalla varmistetaan markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ammattikäyttöön tarkoitettuja.

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi