Ilmasto

Tekstiili- ja muotiala on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään. Liitto tukee alan yrityksiä ilmastotyössä tuottamalla toimialakohtaista tietoa sekä tarjoamalla konkreettisia työkaluja päästöjen laskentaan Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksen kautta.

Tekstiili- ja muotialan osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on arviolta 2–10 prosenttia. Ala elää kuitenkin murroksessa. Uusia ekologisia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kehitetään koko ajan ja kierrätysmateriaalien käyttö lisääntyy jatkuvasti. Myös kuluttajien arvot ja asenteet näkyvät yhä kasvavassa määrin ostokäyttäytymisessä.

Suomalainen tekstiili- ja muotiala on sitoutunut kansainvälisten ilmastosopimusten mukaiseen tavoitteeseen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään 1,5 asteeseen. Tämän lisäksi tuemme Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä.

Vauhdittaakseen siirtymää ja tarjotakseen yrityksille työkaluja omien ilmastovaikutustensa arviointiin ja päästöjen vähentämiseen liitto on lanseerannut Hiilineutraali tekstiili 2035 -sitoumuksen.

Alan ilmastovaikutuksiin liittyvät julkaisut

  • Suomen Tekstiili & Muoti ry:n keväällä 2020 laatimassa Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartassa on kartoitettu keinoja, joilla suomalainen tekstiiliala muuttuu hiilineutraaliksi ja vähentää ratkaisuillaan päästöjä globaalisti. Tiekartassa selvitettiin ensimmäistä kertaa tekstiili- ja muotialan hiilijalanjälki Suomessa. Lisäksi tiekartassa on selvitetty keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen sekä laajemmin uusia toimintamalleja, joilla alan päästöjä voidaan vähentää.

    Hiilineutraali-tekstiiliala -tiekartta (2020).pdf

    Lataa
  • Suomen Tekstiili & Muoti ry:n joulukuussa 2021 julkaisema Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvitys on jatkoa Hiilineutraali tekstiiliala -tiekarttatyölle. Selvitystyössä arvioitiin ensimmäistä kertaa suomalaisen tekstiili- ja muotialan tuotannon sekä kaikkien Suomeen tuotujen tekstiilien ja vaatteiden aiheuttamat päästöt yhteensä.

    Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset (2021).pdf

    Lataa
Kohti hiilineutraalisuutta

Tekstiiliala etenee kohti hiilineutraalisuutta – näin yhteiskunta voi vauhdittaa muutosta

Lue lisää