Ympäristö­vaikutukset

Tekstiili- ja muotiala kuluttaa tyypillisesti paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja uusiutumattomia luonnonvaroja. Jäsenyrityksemme saavat meiltä tietoa alan ympäristövaikutuksista sekä neuvontaa ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Arviolta 80 prosenttia tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa tehtyjen päätösten perusteella. Tekstiilituotteiden koko elinkaaren aikana syntyvien ympäristövaikutusten näkökulmasta olennaisia on siis tuotteiden säilyminen käytössä mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi alan kasvihuonekaasupäästöt pienenisivät noin 45 prosenttia, jos vaatteita käytettäisiin tuplasti nykyistä pidempään.

Suomalaiset brändit ovat perinteisesti panostaneet tuotteissa laatuun ja ajattomaan designiin. Kuluttajat voivat puolestaan omalta osaltaan vaikuttaa alan ympäristövaikutusten vähentämiseen valitsemalla laadukkaita tuotteita ja huoltamalla niitä ohjeiden mukaan siten, että ne säilyvät käytössä mahdollisimman pitkään.

Materiaalivalintojen ympäristövaikutukset

Globaali tekstiilikuitujen tuotanto ja kulutus ovat lähes kolminkertaistuneet viimeisten 30 vuoden aikana. Ylivoimaisesti eniten käytetty kuitu on tekokuituihin lukeutuva polyesteri, jonka osuus on yli puolet kaikesta kuitutuotannosta. Polyesterin jälkeen toiseksi eniten tuotettu kuitu on luonnonkuituihin lukeutuva puuvilla. Kaikkiaan erilaisia tekstiilikuituja on kymmeniä.

Tekstiilikuiduilla on hyvin erilaisia ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia, joten niiden asettaminen yksiselitteiseen paremmuusjärjestykseen on mahdotonta. Lisätietoa eri kuitujen ominaisuuksista sekä niiden tuotantoon liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista on luettavissa laatimastamme Tekstiilikuituoppaasta.