Ympäristö & Ilmasto

Tekstiili- ja muotiala kuluttaa tyypillisesti paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja uusiutumattomia luonnonvaroja. Jäsenyrityksemme saavat meiltä tietoa alan ympäristövaikutuksista sekä neuvontaa ympäristövaikutusten vähentämisessä. Tarjoamme konkreettisia työkaluja päästöjen laskentaan Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksen kautta.

Arviolta 80 prosenttia tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa tehtyjen päätösten perusteella. Tekstiilituotteiden koko elinkaaren aikana syntyvien ympäristövaikutusten näkökulmasta olennaisia on siis tuotteiden säilyminen käytössä mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi alan kasvihuonekaasupäästöt pienenisivät noin 45 prosenttia, jos vaatteita käytettäisiin tuplasti nykyistä pidempään.

Suomalaiset brändit ovat perinteisesti panostaneet tuotteissa laatuun ja ajattomaan designiin. Kuluttajat voivat puolestaan omalta osaltaan vaikuttaa alan ympäristövaikutusten vähentämiseen valitsemalla laadukkaita tuotteita ja huoltamalla niitä ohjeiden mukaan siten, että ne säilyvät käytössä mahdollisimman pitkään.

Materiaalivalintojen ympäristövaikutukset

Globaali tekstiilikuitujen tuotanto ja kulutus ovat lähes kolminkertaistuneet viimeisten 30 vuoden aikana. Ylivoimaisesti eniten käytetty kuitu on tekokuituihin lukeutuva polyesteri, jonka osuus on yli puolet kaikesta kuitutuotannosta. Polyesterin jälkeen toiseksi eniten tuotettu kuitu on luonnonkuituihin lukeutuva puuvilla. Kaikkiaan erilaisia tekstiilikuituja on kymmeniä.

Tekstiilikuiduilla on hyvin erilaisia ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia, joten niiden asettaminen yksiselitteiseen paremmuusjärjestykseen on mahdotonta. Lisätietoa eri kuitujen ominaisuuksista sekä niiden tuotantoon liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista on luettavissa laatimastamme Tekstiilikuituoppaasta.

Tekstiili- ja muotiala on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään. Liitto tukee alan yrityksiä ilmastotyössä tuottamalla toimialakohtaista tietoa sekä tarjoamalla konkreettisia työkaluja päästöjen laskentaan Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksen kautta.

Ilmasto

Tekstiili- ja muotialan osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on arviolta 2–10 prosenttia. Ala elää kuitenkin murroksessa. Uusia ekologisia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kehitetään koko ajan ja kierrätysmateriaalien käyttö lisääntyy jatkuvasti. Myös kuluttajien arvot ja asenteet näkyvät yhä kasvavassa määrin ostokäyttäytymisessä.

Suomalainen tekstiili- ja muotiala on sitoutunut kansainvälisten ilmastosopimusten mukaiseen tavoitteeseen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään 1,5 asteeseen. Tämän lisäksi tuemme Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä.

Vauhdittaakseen siirtymää ja tarjotakseen yrityksille työkaluja omien ilmastovaikutustensa arviointiin ja päästöjen vähentämiseen liitto on lanseerannut Hiilineutraali tekstiili 2035 -sitoumuksen.

Alan ilmastovaikutuksiin liittyvät julkaisut

  • Suomen Tekstiili & Muoti ry:n keväällä 2020 laatimassa Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartassa on kartoitettu keinoja, joilla suomalainen tekstiiliala muuttuu hiilineutraaliksi ja vähentää ratkaisuillaan päästöjä globaalisti. Tiekartassa selvitettiin ensimmäistä kertaa tekstiili- ja muotialan hiilijalanjälki Suomessa. Lisäksi tiekartassa on selvitetty keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen sekä laajemmin uusia toimintamalleja, joilla alan päästöjä voidaan vähentää.

    STJM-Hiilineutraali-tekstiiliala-tiekartta_FINAL.pdf

    Lataa
  • Suomen Tekstiili & Muoti ry:n joulukuussa 2021 julkaisema Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvitys on jatkoa Hiilineutraali tekstiiliala -tiekarttatyölle. Selvitystyössä arvioitiin ensimmäistä kertaa suomalaisen tekstiili- ja muotialan tuotannon sekä kaikkien Suomeen tuotujen tekstiilien ja vaatteiden aiheuttamat päästöt yhteensä.

    Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset (2021).pdf

    Lataa
Hiilineutraali tekstiiliala 2035

Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumus toimii tekstiilialan yrityksille konkreettisena työkaluna ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tutustu sitoumukseen ja siihen liittyviin palveluihin