Workshop 1/2: Vaikuta! Digitalisaatio tekstiili- ja muotialalla & liiton palvelut ja rooli

Tapahtuman tiedot

Tule mukaan pohtimaan, mitä digitalisaatio tarkoittaa suomalaiselle tekstiili- ja muotialan yritykselle sekä vaikuttamaan siihen, millaisia digitalisaatioon liittyviä palveluja Suomen Tekstiili & Muoti kehittää! Millaisia palveluja meidän pitäisi tarjota jäsenyrityksille, millaista asiantuntemusta tarvitsisimme, millaisia hankkeita meidän pitäisi edistää?

Aika: Tiistai 21.9.2021 kello 12–14  (2. osa maanantaina 4.10.2021 kello 12–14)

Paikka: Teams (linkki lähetetään ilmoittautuneille edellisenä päivänä)

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 1. osaan tästä linkistä perjantaihin 17.9. mennessä ja 2. osaan tästä linkistä 30.9. mennessä.
Olemme iloisia, jos pääset molempiin! (Huom: tilaisuudet vain jäsenyritysten edustajille)

Mistä on kyse?

Jäsenkyselyissä on jo useana vuotena noussut selvästi esiin, että yritykset kaipaavat liitolta digitalisaatioon liittyviä palveluja. Digitalisaatio on kuitenkin valtavan iso kokonaisuus, joka pitää sisällään useita teknologisia kehityskulkuja, jotka näkyvät arvoketjun eri vaiheissa. Liiton hallitus on päättänyt, että lähdemme selvittämään, mitä tämä kokonaisuus voisi tarkoittaa liiton toiminnalle.

Järjestämme yhteistyössä jäsenyritysten kanssa kaksi workshopia, joissa pääset hahmottamaan digitalisaation kokonaisuutta ja merkitystä alalle sekä vaikuttamaan siihen, miten liiton toimintaa suunnataan.

Mitä workshopeissa tapahtuu?

Workshopeissa meillä on alustajina ja sparraajina kaksi digitalisaation huippuammattilaista: Mikko Eerola ja Antti Merilehto. He ovat erikoistuneet sparraamaan yrityksiä muutoksessa ja tarttumaan digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Ensimmäisessä workshopissa 21.9. työstämme liiton tavoitteita ja painotuksia digitalisaation sisältöihin, ja keskustelua johdattelee Mikko Eerola.

Toisessa workshopissa 4.10. jatkamme ensimmäisen tilaisuuden tulosten pohjalta pohdintaa siitä, mitä palveluita tai hankkeita liiton pitäisi näiden valittujen aihepiirien pohjalta edistää. Tässä workshopissa keskustelua johdattelee Antti Merilehto.

Workshopien tulokset muodostavat pohjan liiton hallituksen strategiapäivitykselle sekä seuraavien vuosien toiminnan suunnittelulle digitalisaation osalta.

Maksimiosallistujamäärä workshopeihin on 20 henkilöä. Jos ilmoittautuneita on enemmän, osallistujia voidaan painottaa sen mukaan, että erityyppiset yritykset tulevat tasapuolisesti edustetuiksi.

 

Lisätietoa: toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski tai edunvalvontapäällikkö Mari Kamaja