EK: Miten valmistaudun tietosuoja-asetukseen?

Tapahtuman tiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK tarjoaa jäsenilleen koulutusta toukokuussa 2018 sovellettavaksi tulevasta EU:n tietosuoja-asetuksesta. EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka käsittelevät henkilötietoja, koskivatpa tiedot työntekijöitä, asiakkaita tai esimerkiksi sidosryhmien edustajia.

Koulutus on suunnattu etenkin pk-yrityksille ja siinä tarjotaan perustietoa tietosuoja-asetuksesta:

  • Miten asetus muuttaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä?
  • Mitä velvoitteita asetus asettaa henkilötietoja käsitteleville yrityksille?
  • Mitkä asiat on tärkeätä kartoittaa arvioitaessa henkilötietojen käsittelyn nykytilaa ja mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota valmistautuessa tietosuoja-asetukseen?
  • Koulutuksessa käydään lisäksi läpi suunniteltuja muutoksia lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä.

Kouluttajina toimivat EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo (EU:n tietosuoja-asetus) ja lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä (laki yksityisyyden suojasta työelämässä).
Harjunheimo osallistuu EK:n edustajana yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän työhön ja Nyyssölä on jäsen työryhmässä, joka arvioi työelämän tietosuojalainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen välistä suhdetta.

Tilaisuuksia järjestetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta kahtena eri päivänä.
Tilaisuus on maksuton EK:n jäsenyrityksille eli myös Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenille. Ilmoittaudu EK:n sivuilta 10.1. mennessä: 16.1.2018 tai 7.2. mennessä: 13.2.2018