Ihmisoikeudet tekstiili- ja muotialan yrityksissä -koulutus

Tapahtuman tiedot

Ihmisoikeuksiin liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja yritysten odotetaan kertovan läpinäkyvästi omasta tuotantoketjustaan ja sen vaikutuksista. Mitä jokaisen yrityksen pitäisi tietää ihmisoikeuksista? Miten ihmisoikeusriskejä voi hallinta? Mihin suomalaisen toimijan vastuu ulottuu?

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koulutuksessa, jossa perehdytään tekstiili- ja muotialan tyypillisimpiin ihmisoikeusvaikutuksiin ja niiden hallintaan osana alan yritysten päivittäistä toimintaa.

Aamupäivällä (klo 9-12) käymme läpi, mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää ihmisoikeuksista ja miten niihin liittyviä riskejä voi hallita. Lisäksi osallistujat saavat konkreettista opastusta ja työkaluja siihen, miten lähteä liikkeelle oman toimintansa ihmisoikeusvaikutusten kartoittamisessa. Aamupäivä on uusinta lokakuussa 2018 järjestetystä Mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää ihmisoikeuksista? -koulutuksesta.

Iltapäivällä (klo 13-16) järjestettävässä jatko-osassa syvennymme ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan ja käytäntöjen integrointiin osaksi yritysten päivittäistä toimintaa. Lisäksi osallistujat saavat vinkkejä mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen ja kuulevat käytännön kokemuksia ihmisoikeustyöstä alan yrityksessä.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu tekstiili- ja muotialan yrityksille, jotka haluavat saada lisää tietoa ihmisoikeuksiin liittyvistä käytännöistä. Koulutus soveltuu erityisesti yritysten johdossa, hankinnassa, myynnissä, viestinnässä ja HR:n parissa työskenteleville henkilöille. Koulutukseen voi osallistua myös useita henkilöitä samasta yrityksestä.

Koulutukseen voi osallistua koko päiväksi tai vain aamu- tai iltapäiväosuuteen. Osallistujille ei ole ennakkovaatimuksia, vaan mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat saada lisää tietoa ihmisoikeuksiin liittyvistä käytännöistä ja arvioida oman toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia.

Kouluttaja
Koulutuksen toteutuksesta vastaa OTT, yritysvastuu- ja ihmisoikeusasiantuntija Merja Pentikäinen.

Ajankohta: tiistai 26.3.2019 klo 9.00-16.00
Paikka: Helsingin keskusta (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille)
Osallistumismaksu: Koulutus on Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille maksuton. Muille osallistumismaksu on 200 € per henkilö.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon 20.3.2019 mennessä tästä linkistä.

Paikkoja on rajoitetusti, ja niiden mahdollisesti täyttyessä etusijalla ovat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritysten edustajat.
Huom! Ilmoittautumisajan jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista perimme 50 euroa kulujen kattamiseksi.

Lisätietoja Satumaija Mäeltä