Ihmisoikeusvaikutusten arviointi -koulutus

Tapahtuman tiedot

Tekstiili- ja muotialan tuotantoketjut ovat tyypillisesti pitkiä ja globaaleja. Valmistusketjun vaiheista osa voi tapahtua maissa, joissa ihmisoikeuksiin liittyvät lait ja käytännöt ovat puutteellisia. Mitä jokainen yritys voi tehdä? Miten ihmisoikeusriskejä voi hallita? Ja mihin suomalaisen toimijan vastuu ulottuu?

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koulutuksessa, jossa perehdytään tekstiili- ja muotialan tyypillisimpiin ihmisoikeusvaikutuksiin ja niiden hallintaan osana alan yritysten päivittäistä toimintaa.

Intensiivisessä puolen päivän koulutuksessa käydään läpi, mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää ihmisoikeuksista ja miten niihin liittyviä riskejä voi hallita. Lisäksi koulutus auttaa osallistujia tunnistamaan ihmisoikeuksiin liittyvät uudet bisnesmahdollisuudet. Osallistujat saavat konkreettista opastusta ja työkaluja siihen, miten lähteä liikkeelle omien tuotteidensa ihmisoikeusvaikutusten kartoittamisessa.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu tekstiili- ja muotialan yrityksille, jotka haluavat saada lisää tietoa ihmisoikeuksiin liittyvistä käytännöistä tai pohtivat oman toimintansa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin aloittamista.

Koulutus soveltuu erityisesti yritysten johdossa, hankinnassa, myynnissä, viestinnässä ja HR:n parissa työskenteleville henkilöille. Koulutukseen voi osallistua myös useita henkilöitä samasta yrityksestä.

Osallistujille ei ole ennakkovaatimuksia, vaan mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat saada lisää tietoa ihmisoikeuksiin liittyvistä käytännöistä ja arvioida oman toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia.

Kouluttaja
Koulutuksen toteutuksesta vastaa OTT, yritysvastuu- ja ihmisoikeusasiantuntija Merja Pentikäinen.

Ajankohta: tiistai 23.10.2018 klo 12.00-16.00
Paikka: Helsingin keskusta (tarkka sijainti ilmoitetaan osallistujille)
Osallistumismaksu: Koulutus on Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille maksuton. Muille osallistumismaksu on 100 € per henkilö.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon 17.10.2018 mennessä tästä linkistä.
Huom! Paikkoja on rajoitetusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Peruuttamattomista ilmoittautumisista perimme 50 € kulujen kattamiseksi.

Ohjelma

Koulutuksen aloitus ja avaussanat
Satumaija Mäki, vastuullisuusasiantuntija, Suomen Tekstiili & Muoti ry

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa
Mitä ovat ihmisoikeudet ja miten ne liittyvät jokaisen yrityksen toimintaan? Minkälaisia hyötyjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ihmisoikeuksien tunnistaminen luo? Miten lähteä liikkeelle ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa ja välttää riskien toteutuminen?
Merja Pentikäinen, OTT, Opinio Juris

Case Finlayson: Ihmisoikeudet osana päivittäistä toimintaa
Finlaysonin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala kertoo, miten he aloittivat toiminnan ihmisoikeusvaikutusten kartoittamisen, mikä työssä on ollut haastavinta ja missä he tällä hetkellä menevät.
Elli Ojala, vastuullisuuspäällikkö, Finlayson Oy

Tauko

Harjoitus: Yrityksen ihmisoikeusvaikutusten arviointi
Merja Pentikäinen opastaa osallistujia pohtimaan oman yrityksensä ihmisoikeusvaikutuksia konkreettisen työkalun ja harjoitustehtävän avulla.

Miten viestiä yrityksen ihmisoikeuksiin liittyvästä työstä?
Vinkkejä yrityksen sosiaalisen vastuun viestintään ja ihmisoikeuksia käsittelevään keskusteluun osallistumiseen.

 

Yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaan koulutukselle voidaan järjestää keväällä 2019 jatko-osa, jossa perehdytään syvemmin ihmisoikeuksien seurantaan ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

 Lisätietoja: vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki