LAB-ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus: Tekstiilien kierrätysmenetelmät

Tapahtuman tiedot

Kestävä ja ympäristötehokas liiketoiminta on osa jokaisen yrityksen strategiaa ja vastuullista tulevaisuutta!

Suomen tekstiilivirtaselvityksen mukaan noin 60 % poistotekstiilistä päätyy edelleen polttoon! EU:n jätedirektiivi edellyttää tekstiilien erilliskeräyksen järjestämisen vuoteen 2025 mennessä. Mitä tälle kaikelle poistotekstiilille tapahtuu? Tekstiilien kierrätys, lajittelu ja jalostus ovat merkittävässä roolissa tekstiilien resurssitehokkuuden ja kiertotalouden haasteita ratkottaessa ja kannattavan liiketoiminnan luomisessa. Tule mukaan oppimaan ja kehitetään yhdessä ympäristökestävää ja vastuullista liiketoimintaa!

Koulutuksessa käydään läpi tekstiilijätevirtojen muodostusta ja niihin liittyvää kansallista ja EU-tasoista lainsäädäntöä. Perehdytään tekstiilimateriaalien lajitteluun, tunnistukseen ja eri tekstiilimateriaalinen kierrätysmenetelmiin osana laajempaa tekstiilien kiertotaloutta ja liiketoimintapotentiaalia. Lisäksi tutustutaan kierrätysmateriaalien ominaisuuksiin, testaukseen ja käyttökohteisiin.

TOTEUTUSAIKA
10.02.2022 klo 9.30 – 15.30

TOTEUTUSTAPA
Verkko-opiskelu (Zoom)

HINTA
400 €+ ALV 24% ( 496 € sis. ALV 24 %)

KENELLE
Koulutus on suunnattu jo ammatissa toimiville vaatesuunnittelijoille ja tuotekehityksen parissa
työskenteleville vaatetusalan ammattilaisille. Koulutus soveltuu myös kaupanalalla tekstiilien- ja
vaatetuksen parissa toimiville sekä jätehuollon kehittämistehtävissä toimiviille henkilöille.

SISÄLTÖ

  • Tekstiilijätevirrat Suomessa
  • Tekstiileihin liittyvä kotimainen ja EU tasoinen jätelainsäädäntö: erilliskeräysvelvoite, tuottajavastuu sekä kokemuksia erilliskeräyskokeiluista
  • Tekstiilien lajittelu ja tunnistus: käsin/koneellisesti. Tuotteiden merkintä / data. Tutustutaan Reiska-Tex lajittimeen sekä alalla toimiviin yrityksiin
  • Eri kierrätysmenetelmät: mekaaninen, kemiallinen ja terminen
  • Kierrätyskutujen ja -materiaalien ominaisuuksia, testausmenetelmiä ja käyttökohteita
  • Pohdintaa liiketoiminnan potentiaalisia mahdollisuuksia

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 27.1.2022 mennessä
https://www.lab.fi/fi/koulutus/tekstiilien-kierratysmenetelmat