Liiton sääntömääräinen syyskokous 18.11.2021

Tapahtuman tiedot

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksut sekä vahvistetaan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi valittavien hallituksen jäsenten lukumäärä
  • määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • valitaan hallituksen muut jäsenet
  • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto
  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ilmoitus asiasta, jonka varsinainen jäsen haluaa saattaa sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava hallitukselle kuukautta ennen kokousajankohtaa.

Lisätietoja: Marja-Leena Suikkanen, toimistopäällikkö, Suomen Tekstiili ja Muoti ry, marja-leena.suikkanen(a)stjm.fi, p. 040 137 2339.