Vastuullisuusryhmä: teemana ihmisoikeusvaikutusten arviointi

Tapahtuman tiedot

Tervetuloa liiton jäsenyrityksille suunnatun vastuullisuusryhmän kokoukseen tiistaina 4.9.2018 klo 10-12.

Yritykset joutuvat yhä enenevässä määrin vastaamaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksiin liittyviin kysymyksiin. Kokouksessa ihmisoikeusjuristi ja konsultti Lia Heasman kertoo, minkälaista lainsäädäntöä ihmisoikeuksiin liittyen on jo käytössä, ja miten se vaikuttaa kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten toimintaan. Lisäksi kuulemme Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartialalta syksyllä käynnistyvästä ihmisoikeusvastuuseen liittyvästä kampanjasta ja sen tavoitteista.

Kokous pidetään Helsingissä, tarkemmat tiedot kokouspaikasta ilmoitetaan osallistujille.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset keskiviikkoon 29.8. mennessä Satumaija Mäelle