VTT: Digitalisaatio tekstiilialalla co-creation työpaja

Tapahtuman tiedot

Digitalisaatio nähdään kestävän tekstiiliteollisuuden mahdollistajana ja sen nähdään parantavan kasvu- ja vientimahdollisuuksia suomalaiselle tekstiilialalle lähitulevaisuudessa kuten VTT:n ja STJM:n tänä syksynä julkaisemassa tiekartassa todetaan.

Tässä yrityksille suunnatussa Co-creation -työpajassa tarkoituksena on tunnistaa potentiaalisia kehityskohteita tekstiilien kestävissä arvoketjuissa sekä kartoittaa sekä digi- että tekstiilialan toimijoiden kiinnostusta yhteiseen kehityshankkeeseen tällä alueella. Päämääränä on selvittää yrityksien kiinnostusta mahdolliseen tulevaan yhteisrahoitteiseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen.

Työpajan ohjelmassa muun muassa tiekartan esittely, tekstiilialan arvoketjujen ja toimintojen läpikäynti sekä kehityskohteiden tunnistaminen, toimintokenttään vaikuttavien tekijöiden läpikäyntiä (alan trendit & regulaatio sekä tutkimuskenttä) ja tulevat toimenpiteet.

Ajankohta: 5.11.2021 klo 10.00 – 12.00
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen: 3.11. mennessä tästä linkistä. Osallistumislinkki työpajaan lähetetään ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä.

 

Lisätietoja:

Satu-Marja Mäkelä
Senior Scientist, Project Manager
Cognitive technologies for intelligence
VTT
+358 40 848 1229
Satu-Marja.Makela@vtt.fi

Pirjo Heikkilä
Senior Scientist, Project Manager
Biomass processing and products / Fibre web processes
VTT
+358 40 689 1443
Pirjo.Heikkila@vtt.fi