Koulutus ja osaaminen

Osaavat tekijät ovat edellytys tekstiili- ja muotialan yritysten menestykselle ja kasvulle. Teemme töitä sen eteen, että tekstiili- ja muotialan koulutus vastaisi yrtitysten osaamistarpeisiin ja että ala näyttäytyisi houkuttelevana uravaihtona omaa polkuaan etsivälle.

Tekstiili- ja muotialan ammattilaiset työskentelevät monenlaisissa tehtävissä. Suunnittelun lisäksi tarvitaan muun muassa tekstiiliteknistä materiaaliosaamista, prosessityön hallintaa, markkinointi- ja brändäystaitoja, liiketoimintaosaamista ja vastuullisuusosaamista.

Alalle voi hakeutua erilaisia koulutuspolkuja pitkin.  Alaa voi opiskella Suomessa ammatillisissa oppilaitoksissa, viidessä ammattikorkeakoulussa ja kahdessa yliopistossa. Tietoa ja materiaaleja alan töistä, opiskelumahdollisuuksista ja tärkeistä osaamisista löydät täältä. Opinto-ohjaajille olemme koonneet alan esittelymateriaaleja tänne.

Uudistuvan alan muuttuvat osaamistarpeet
Tekstiili- ja muotiala muuttuu juuri nyt vauhdilla. Koulutustarjonnan on palveltava alan muuttuvia osaamistarpeita ja pyrkimyksiä kohti kestävämpää ja digitaalisempaa toimialaa. Pienten alojen kannalta on tärkeää, että alan koulutuksen kokonaisuutta seurataan ja ohjataan, ja että oppilaitokset erikoistuvat keskinäisen kilpailun sijaan.

Selvitämme jäsenyritystemme osaamistarpeita kahden vuoden välein. Vuoden 2022 selvityksen tuloksiin voit tutustua täällä.

Kasvua innovaatioista
Tekstiili-innovaatiot on saatava kunnolla kaupallistettua, yritysten käyttöön ja kuluttajien saataville. Siihen tarvitaan rohkeaa ja ketterää rahoitusta. Toimivan julkisen tuen lisäksi yritysten välinen yhteistyö yli toimialarajojen on avainasemassa uusien materiaalien ja toimintatapojen tuomisessa markkinoille.

Monipuolista osaamista
Koulutuksen on oltava laadukasta, monipuolista ja taattava opiskelijoille hyvät valmiudet työllistymiseen ja työelämään. Se edellyttää riittävää ja ennustettavaa rahoitusta ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Oppilaitoksista vaaditaan yhteiskunnallista vastuuta: Alan koulutuksen tulee vastata ennen kaikkea työelämän osaajatarpeisiin.

Lisää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille
Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välille. Oppilaitokset voivat aistia alan muutosta, olla edelläkävijöitä ja sparrata teollisuutta. Jotta koulutus voi vastata yritysten osaamistarpeisiin, on työelämän tarpeita kuunneltava ja myös pyrittävä ennakoimaan.

Opettajille on tarjottava mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja säännölliseen työelämään tutustumiseen, eli työpaikoille jalkautumiseen. Lisäksi on kehitettävä uudenlaisia yhteistyömuotoja, joilla ylitetään välimatkojen aiheuttamia haasteita.

Osaamista päivittävä työvoima
Globaalisti toimivalle tekstiiliteollisuudelle on tärkeää, että saatavilla on osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa. Koska työ on laaja-alaista ja monipuolista, alalla on tyypillistä jatkuva oppiminen ja uusien taitojen opettelu. Siksi tarvitaan joustavia mahdollisuuksia päivittää ja kehittää osaamista myös työuran aikana.

Tekstiili- ja muotiala tarvitsee yhä enemmän osaajia myös ulkomailta ja toisilta toimialoilta. Joustavat rekrytointiväylät ulkomaisille osaajille sekä rekry- ja täsmäkoulutusten järjestämisen mahdollisuudet tulee taata myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ajankohtaista aiheesta

Koneetkin tarvitsevat ihmistä – ompelija herättää kaavat ja kankaat henkiin 

Yhteishaku käynnistyi – hae tekstiili- ja muotialalle!

Jotpalta valtionavustusta tekstiili- ja muotialan koulutuksenjärjestäjien hankkeisiin

Tex-Inno myönsi viisi stipendiä tekstiili- ja muotialan opinnäytetöihin

Siirry uutishuoneeseen

Auri Kohola

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaalla heinäkuusta 2022 lähtien)

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi