Koulutus ja osaaminen

Osaaminen on edellytys yritysten menestykselle ja kasvulle sekä tekstiili-innovaatioiden synnylle ja kaupallistamiselle.

Tekstiili- ja muotialan ammattilaiset työskentelevät monenlaisissa tehtävissä. Suunnittelun lisäksi tarvitaan muun muassa tekstiiliteknistä materiaaliosaamista sekä brändäystaitoja, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Alalle voi hakeutua erilaisia koulutuspolkuja pitkin.  Alaa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa, viidessä ammattikorkeakoulussa ja kahdessa yliopistossa. Materiaaleja alan ammattien ja opiskelumahdollisuuksien esittelyyn löydät täältä.

Uudistuvan alan muuttuvat osaamistarpeet
Käynnissä on työn murros. Koulutustarjonnan on palveltava muuttuvia osaamistarpeita, ennakoiden työelämän muutoksia. Pienten alojen kannalta on tärkeää, että alan koulutuksen kokonaisuutta seurataan ja ohjataan.

Kasvua innovaatioista
Tekstiili-innovaatiot on saatava kunnolla kaupallistettua, yritysten käyttöön ja kuluttajien saataville. Siihen tarvitaan rohkeaa ja ketterää rahoitusta. Toimivan julkisen tuen lisäksi yritysten välinen yhteistyö yli toimialarajojen on avainasemassa uusien materiaalien ja toimintatapojen tuomisessa markkinoille.

Monipuolista osaamista
Koulutuksen on oltava laadukasta, monipuolista ja taattava opiskelijoille hyvät valmiudet työllistymiseen ja työelämään. Se edellyttää riittävää ja ennustettavaa rahoitusta ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Lisää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille
Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välille. Oppilaitokset voivat aistia alan muutosta, olla edelläkävijöitä ja sparrata teollisuutta. Jotta koulutus voi vastata yritysten osaamistarpeisiin, on työelämän tarpeita kuunneltava ja myös pyrittävä ennakoimaan.

Osaamista päivittävä työvoima
Globaalisti toimivalle tekstiiliteollisuudelle on tärkeää, että saatavilla on osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa. Koska työ on laaja-alaista ja monipuolista, alalla on tyypillistä jatkuva oppiminen ja uusien taitojen opettelu. Siksi tarvitaan joustavia mahdollisuuksia päivittää ja kehittää osaamista myös työuran aikana.

Luodaan osaamiskeskittymä
Suomeen tulisi luoda Ruotsin Boråsin Textile Fashion Centerin kaltainen tekstiilialan osaamiskeskittymä, jossa alaa voi opiskella laajasti ja tiiviissä yhteydessä alan yrityksiin. Monialaisessa oppimisympäristössä voitaisiin yhdistää tekstiiliteknistä materiaaliosaamista sekä markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Ajankohtaista aiheesta

Osaamiskartoitus: Osaavan työvoiman löytäminen on merkittävä haaste tekstiili- ja muotialan yrityksille

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Teollisuusliitto ry ovat hyväksyneet työehtosopimuksen neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan työntekijöille

Tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimusneuvottelut käyntiin

Siirry uutishuoneeseen

Auri Kohola

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi