Tekstiili- ja muotialan koulutuspolut

Tekstiili- ja muotialalle suuntaavia opintoja löydät ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakouluista sekä yliopistosta. Alan pitkäkestoisten koulutusten lisäksi tarjolla on paljon eri mittaisia koulutuksia eri kohderyhmille ja erilaiseen alan osaamisen täydennykseen, myös suoraan työpaikoille. Yhä useampi koulutus on mahdollista opiskella myös etänä eri puolilta Suomea. Tutustu siis alan koulutuslistauksiin ja löydä oma paikkasi!

Suoraan tekstiili- ja muotialalle suuntaavia korkeakoulututkintoja ovat artenomi, muotoilija ja vestonomi ammattikorkeakoulussa sekä taiteen kandidaatti ja maisteri yliopistossa. Alalla tarvitaan myös esimerkiksi tradenomeja ja kauppatieteilijöitä sekä kemiantekniikan ja ympäristötieteiden insinöörejä mm. myynnin, markkinoinnin, hankinnan, tuotekehityksen ja vastuullisuustyön tehtävissä.

Tekstiili- ja muotialan ammatillisessa koulutuksessa voi suuntautua esimerkiksi ompelijaksi tai muotiassistentiksi. Prosessiteollisuuden tutkinnot ovat hyödyksi mm. sairaalatekstiilien ja uusien ekologisten tekstiilikuitujen tuotannossa. Tekstiilien laadunvarmistuksessa työskentelee laborantteja ja erilaisten tuotantokoneiden käytössä pärjäävät esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan osaajat.

Tutustu eri koulutusvaihtoehtoihin tarkemmin omilta erillisiltä sivuilta. Ne sivut on jaoteltu seuraavasti:

 • ammatillinen koulutus
 • ammattikorkeakoulut
 • yliopistot

Ajankohtaisia ja eri pituisia täydennyskoulutuksia eri kohderyhmille olemme listanneet tähän alle. Näiden toteutukset alkavat tulevana syksynä 2023:

Ensin on koulutukset, joita on mahdollista opiskella etä-, verkko-, hybridi- tai monimuotototeutuksina:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tekstiili- ja muotialalle

 • Toteutusajankohta: 10.10.2023 –  kestää keskimäärin 1–1,5 vuotta.
 • Koko tutkinto on 180 osaamispistettä, mutta voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).
 • Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuotokoulutuksena yksilöllisen opintosuunnitelmasi mukaan. Opiskelu tapahtuu työn ohessa. Lähiopetus pidetään Keudan Järvenpään toimipisteessä Tuusulanjärven rannalla.
 • Koulutuksen kohderyhmä: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii sinulle, joka toimit esimerkiksi johtajan tai päällikön roolissa, esimerkiksi tuotantopäällikkönä tai oman Pk-yrityksesi toimitusjohtajana tekstiili- ja muotialalla.
 • Hinta: Oppisopimuksena koulutus on maksuton. Ilman oppisopimusta koko tutkinnon opiskelumaksu on 800 euroa ja yksittäisissä tutkinnon osissa opiskelumaksu on 200 euroa tutkinnon osaa kohden.
 • Viimeinen hakeutumispäivä 31.8.2023.
 • Lisätietoja: Tekstiili – ja muotialalle suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp) – Keuda
 • Koulutuksen järjestäjä: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA

Kesto -kestävää osaamista tekstiili- ja muotialalle koulutussarja

 • Koulutukset toteutetaan syksyn 2023 aikana.
 • Koulutukset ovat kestoltaan lyhyitä ja tehokkaita opintojaksoja, joita voi suorittaa verkko-opintoina joustavasti työn tai yritystoiminnan ohessa.
 • Opinnot voi suorittaa kokonaan joustavasti verkko-opintoina, mutta tarjolla on myös mahdollisuus etä- ja lähitapaamisiin.
 • Koulutuksen kohderyhmää ovat tekstiili- ja vaatetusalan toimijat, jotka haluavat päivittää osaamistaan: toimialan yrittäjät, muoti- ja tekstiilikaupan myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä toimivat, second hand- ja vaate palveluna -liiketoiminnan parissa toimivat sekä toimialalla uutta urapolkua etsivät henkilöt.
 • Hinta: Hankkeessa järjestettävä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama.
 • Ilmoittautuminen aukeaa 1.8.2023 ja päättyy kaksi viikkoa ennen opintojaksojen alkua, ks. tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumine hankeen www-sivuilta: https://www.kestavaaosaamista.fi/
 • Lisätietoja: https://www.kestavaaosaamista.fi/
 • Koulutuksen järjestäjä: Kesto -koulutukset ovat LAB-ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen sekä Työväen Sivistysliiton toteuttama koulutuskokonaisuus, joka liittyy Kesto – kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen osaamisen vahvistaminen tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla -hankkeen toimintaan.

Liiketoiminnan ammattitutkinto tekstiili- ja muotialan toimijoille, myynnin ja markkinoinnin osaamisala,

 • Koulutus toteutetaan 10/2023-10/2024 välillä ja sisältää noin 10 koulutuspäivää henkilökohtaistamisen mukaan
 • kesto n. 1 vuosi, 150 osaamispistettä
 • Toteutus etäkoulutuksena, jossa starttipäivä toteutetaan hybriditoteutuksena (lähikoulutus, jossa on etäosallistumismahdollisuus).
 • Koulutus soveltuu erityisesti design-taustaiselle alan yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle, alanvaihtajalle tai alan yrityksessä työskentelevälle osaajalle, joka on kiinnostunut kehittämään liiketoimintataitojaan.
 • Hinta: Oppisopimuksena koulutus on maksuton. Ilman oppisopimusta koko tutkinnon opiskelumaksu on 860 euroa. Yrittäjän oppisopimus on myös mahdollinen.
 • Viimeinen hakeutumispäivä 17.08.2023 mennessä.
 • Lisätietoja: Liiketoiminnan ammattitutkinto Tekstiili- ja muotialan toimijoille – Faros & Com (faroscom.com)
 • Koulutuksen järjestäjä: Rastor-instituutti ja Faros & Com

Lähiesimiestyön ammattitutkinto tekstiili- ja muotialalle

 • Toteutusajankohta: 10.10.2023 –  kestää keskimäärin 1–1,5 vuotta.
 • Koko tutkinto on 150 osaamispistettä, mutta voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).
 • Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuotokoulutuksena yksilöllisen opintosuunnitelmasi mukaan. Opiskelu tapahtuu työn ohessa. Lähiopetus pidetään Keudan Järvenpään toimipisteessä Tuusulanjärven rannalla.
 • Koulutuksen kohderyhmä: Koulutus sopii sinulle, joka toimit tällä hetkellä esimerkiksi myymälä- tai tuotantopäällikkönä, palveluohjaajana tai -esihenkilönä, tuotantovastaavana, työhön osallistuvana työryhmän lähiesihenkilönä tai yrittäjänä tekstiili- ja muotialalla
 • Hinta: oppisopimuksena koulutus on maksuton. Ilman oppisopimusta koko tutkinnon opiskelumaksu on 400 euroa ja yksittäisissä tutkinnon osissa opiskelumaksu on 150 euroa tutkinnon osaa kohden.
 • Viimeinen hakeutumispäivä 31.8.2023.
 • Lisätietoja: Tekstiili- ja muotialalle suunnattu lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osp) – Keuda
 • Koulutuksen järjestäjä: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA

Person Responsible for Hygiene of Textile Care in Laundries

 • Date of implementation: According to your own schedule. Study whenever it suits you, from anywhere in the world.
 • Implementation: the Online Course
 • Who can apply: This training is for those, who work in laundries and whose tasks are to develop the daily hygiene to give further education to employees and to maintain quality control based on SFS-EN 14065 Standard.
 • Price: 110,00 € (incl. VAT 24 %). Payment by credit card.
 • How to apply: Non-stop
 • More info on: Person Responsible for Hygiene of Textile Care in Laundries – Keuda
 • Training provider: Keuda Vocational Education – Keuda Koulutuspalvelut Oy

Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle

 • Toteutusajankohta: 9.5.2023-7.11.2024 – Mukaan ehtii vielä.
 • Monimuotototeutus, joka sisältää ennakkotehtävän, työelämäjakson, 7 koulutuspäivää sekä omaan työhön liittyvän ohjatun kehittämistehtävän.
 • Laajuus: 20 opintopistettä
 • Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen (toinen aste) tekstiili- ja muotialan opetushenkilöstö.
 • Hinta: Osallistujille maksuton. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama.
 • Viimeinen hakeutumispäivä: 14.08.2023
 • Lisätietoja: Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle 20 op – Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)
 • Koulutuksen järjestäjä: Hämeen ammattikorkeakoulu

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutukset suomeksi ja englanniksi

 • Toteutusajankohta: Oman aikataulusi mukaan
 • Toteutusmuoto: Pinja-verkko-oppimisympäristö ja Teams
 • Kohderyhmä: Tekstiilihuoltoalan henkilöstö
 • Hinta: 110,00 € (sis. ALV 24 %)
 • Hakeutuminen: Non-stop
 • Lisätietoja: Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutukset – Keuda
 • Koulutuksen järjestäjä: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda Koulutuspalvelut Oy

Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen

 • Toteutusajankohta: 27.10.2023-7.6.2024.
 • Koulutus etä- / monimuotototeutuksena
 • Laajuus: 15 osaamispistettä (perustutkinnon osa)
 • Koulutuksen kohderyhmä: Yrittäjät, sivutoimiset yrittäjät, opiskelijat ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet.
 • Hinta: Pääasiallisesti maksuton. Riippuen omasta projektityöstä ja oppimistehtävistä, materiaalimaksuja saattaa tulla
 • Viimeinen hakeutumispäivä 26.10.2023
 • Lisätietoja: Tekstiili- ja muotiala, verkkokauppaympäristössä toimiminen – Raseko
 • Koulutuksen järjestäjä: Rasekon ammattiopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Vaatetusalan (YAMK) polkuopinnot  – Uusi väylä alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja kiertotalouden asiantuntijaksi.

 • Toteutusajankohta: 25.8.2023 – 19.1.2024
 • Opintojen laajuus: 15 opintopistettä
 • Opetukseen voi osallistua etäyhteyden kautta tai Metropolian Arabian kampuksella Helsingissä.
 • Kohderyhmä: koulutus on suunnattu tekstiili- ja vaatetusalan ammattilaisille, jotka haluavat täydentää osaamistaan, laajentaa verkostojaan ja harkitsevat kenties tutkintonsa päivittämistä. Polkuopinnoissa voi kokeilla, miltä YAMK-opiskelu tuntuu. Polkuopinnot voidaan hyväksilukea osaksi Vestonomi (YAMK) -tutkintoa
 • Hinta: 150€
 • Viimeinen hakeutumispäivä 7.8.2023.
 • Lisätietoja: Vaatetusala (YAMK) polku, monimuotototeutus
 • Koulutuksen järjestäjä: Metropolia ammattikorkeakoulu

Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala 

 • Toteutusajankohta 1.9.2023-31.1.2024.
 • Opintojen laajuus valittavissa koulutustarjottimelta.
 • Suurin osa opintojaksoista on verkko- ja etätoteutuksia, mutta tarjonnassa on myös kädentaitoa ja ammattiosaamista vahvistavaa lähiopetusta sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen. Lähiopetusjaksot toteutetaan joko HAMKin tai Ammattiopisto Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa.
 • Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työssä ja työvoiman ulkopuolella olevat vaatetus- ja muotialan toimijat, jotka haluavat uudistaa osaamistaan, parantaa työmarkkina-asemaansa tai edetä urallaan uutta osaamista vaativiin tehtäviin. Osallistuja pääsee kehittämään ja täydentämään osaamistaan omien uratavoitteidensa mukaisesti tuotekehitys- ja laatuprosesseista, vastuullisesti uudistuvasta muotialasta, digitalisesta tuotekehityksestä sekä muotikaupan toimialaosaamisesta.
 • Hinta: Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.
 • Viimeinen hakeutumispäivä 20.8.2023.
 • Lisätietoja: https://www.hamk.fi/taydennyskoulutus/vastuullisesti-kehittyva-vaatetus-ja-muotiala/
 • Koulutuksen järjestää: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Tavastia yhteistyössä

Volume! – Voimaa yksinyrittäjyyteen kansainvälisyysvalmiuksista-koulutusohjelma

 • Toteutusajankohta: Henkilökohtaistetusti vuosien 2023-2024 aikana. Englanninkielinen tarjonta käynnistyy syksyllä 2023.
 • Toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Myös ohjaus, verkostoituminen ja ryhmäneuvonnat järjestetään verkossa. Koulutusta ja neuvontaa toteutetaan suomeksi ja englanniksi.
 • Kohderyhmä: Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti tekstiili-, vaatetus- ja muotialan yksinyrittäjille. Ohjelmaan voivat osallistua työelämässä yksinyrittäjänä toimivat kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat.
 • Hinta: Maksuton. Ohjelma on saanut rahoituksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpalta.
 • Ilmoittautuminen on auki. Ilmoittautua mukaan voi 31.10.2024 asti.
 • Lisätietoja: Volume! -ohjelma vahvistaa yksinyrittäjien osaamista muuttuvilla markkinoilla
 • Koulutuksen järjestäjä: Creve – Humanistisen ammattikorkeakoulun, HUMAKin, luovien alojen yrityspalvelu.

 

Nämä alla olevat koulutukset on mahdollista opiskella lähitoteutuksena oppilaitoksen tiloissa:

Digitaalisuuden soveltaminen tekstiili- ja muotialalla, Raisio

 • Toteutusajankohta: 26.10.2023-31.05.2024.
 • Lähikoulutus Rasekon ammattiopiston toimipisteissä, Raisiossa. Koulutuksen lähipäivät ovat 2–3 päivää  kuukaudessa torstai – lauantai.
 • Laajuus: 45 osaamispistettä (Ammattitutkinnon osa)
 • Koulutus on tarkoitettu tekstiili- ja muotialasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat oppia hyödyntämään digitekniikoita ja -laitteita tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa. Opiskelijan tulee hallita tekstiili- ja muotialan perusteita sekä tietokoneen käytön perustaidot
 • Hinta: Tutkintokoulutuksen hinta on 200€, mutta maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Opiskeluun kuuluvien harjoitustöiden materiaalit opiskelija kustantaa itse. Materiaalimaksujen suuruus määräytyy henkilökohtaisesti riippuen tehtävistä tuotteista.
 • Viimeinen hakeutumispäivä: 25.10.2023. 
 • Lisätietoja: Digitaalisuuden soveltaminen tekstiili- ja muotialalla – Raseko
 • Koulutuksen järjestäjä: Rasekon ammattiopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Ennakointi ja tulevaisuustiedon hyödyntäminen vaatetusalalla, Lahti

 • Toteutusajankohta: 05.10.2023 klo 9.30 -16.30
 • Lähikoulutus LAB Muotoiluinstituutissa, Lahdessa
 • Laajuus on 7 tuntia.
 • Koulutus soveltuu kaikille tekstiili- ja vaatetusalalla työskenteleville.
 • Hinta: 385 € + alv 24 % ( 477,40 € sis. alv ). Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä buffet-lounaan.
 • Viimeinen hakeutumispäivä on 15.9.2023.
 • Lisätietoja: Ennakointi ja tulevaisuustiedon hyödyntäminen vaatetusalalla — Lahti | LAB.fi
 • Koulutuksen järjestäjä: LAB ammattikorkeakoulu, Lahden Kampus, Mukkulankatu 19, Lahti.

Kaavoittaminen, Raisio

 • Toteutusajankohta: 23.10.2023-24.03.2024. Koulutuksen lähipäivät ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.
 • Lähikoulutus Rasekon ammattiopiston Purokadun toimipisteessä, Raisiossa.
 • Laajuus: 15 osaamispistettä (perustutkinnon osa)
 • Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia mittojen mukaan tehtävän vaatteen kaavoittamisen ja sarjonnan perusteita. Tämä perustutkinnon osa voidaan sisällyttää osana toista tutkintoa tai suorittaa erillisenä tutkinnon osanaan myös työn ohessa. Aikaisempi osaaminen: Opiskelijan tulee hallita ompelun perustaidot.
 • Hinta: Koulutuksen sisältyvä opetus ja ohjaus ovat maksuttomia. Opiskeluun kuuluvien harjoitustöiden materiaalit opiskelija kustantaa itse. Materiaalimaksujen suuruus määräytyy henkilökohtaisesti riippuen tehtävistä tuotteista.
 • Viimeinen hakeutumispäivä: 30.09.2023. Koulutukseen hakeutuville järjestetään soveltuvuuskoe.
 • Lisätietoja: Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, kaavoittaminen – Raseko
 • Koulutuksen järjestäjä: Rasekon ammattiopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, digitaalinen osaaminen, Raisio

 • Toteutusajankohta: Joustava aloitus, jatkuva haku
 • Monimuotokoulutus, jossa lähikoulutus Rasekon ammattiopiston toimipisteissä, Raisiossa. Koulutuksen aikana on myös mahdollista hakeutua hankkimaan osaamista ulkomaan jaksolta.
 • Laajuus: 150 osaamispistettä
 • Kohderyhmä: Edellytyksenä ammattitutkinnon suorittamiselle ja koulutukseen osallistumiselle on tekstiilialan perusteiden osaaminen, joka on hankittu joko koulutuksessa tai työssä.
 • Hinta: Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka (myös oma yritys käy). Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.
 • Koulutukseen voit hakea jatkuvan haun kautta. Kysy lisätietoja suoraan oppilaitoksesta.
 • Lisätietoja: Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, designtekstiilien valmistaja – Raseko
 • Koulutuksen järjestäjä: Rasekon ammattiopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Tyylineuvoja, Järvenpää

 • Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena yksilöllisen opintosuunnitelmasi mukaan.
 • Opiskelu tapahtuu työn ohessa. Lähiopetus pidetään Keudan Järvenpään toimipisteessä Tuusulanjärven rannalla.
 • Laajuus: 45 osaamispistettä (erikoisammattitutkinnon osa)
 • Kohderyhmä: Tekstiili- ja muotialalla aloittaville ja työskenteleville.
 • Hinta: Oppisopimuksena ja koulutussopimuksena koulutus on maksuton. Ilman oppi- tai koulutussopimusta tutkinnon osan opiskelumaksu on 150 euroa.
 • Koulutukseen voit hakea jatkuvan haun kautta. Aloitus sovitaan kanssasi, kun sinut valitaan opiskelijaksi.
 • Lisätietoja: Tyylineuvoja (45 osp) – Keuda
 • Koulutuksen järjestäjä: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA

Upcycling koulutus tekstiili- ja muotialalle, Kerava

 • Toteutusaika: 13.11.2023 – henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto on 12 viikkoa
 • Opinnot toteutetaan kontaktiopetuksena Remake eko -ompelimon tiloissa Keravalla osoitteessa Kivisillantie 12. Lähiopetusta on maanantaisin ja tiistaisin klo 10.00–15.30.
 • Laajuus: 15-45 osaamispistettä (perustutkinnon osia)
 • Kohderyhmä: Koulutus sopii sinulle, joka harrastat ompelua tai työskentelet tekstiili- ja muotialalla ja haluat oppia lisää tai syventää osaamistasi kiertotaloustuotteiden valmistamisesta.
 • Hinta: Koulutus on maksuton.
 • Koulutukseen voit hakea jatkuvan haun kautta. Aloitus sovitaan kanssasi, kun sinut valitaan opiskelijaksi.
 • Lisätietoja: Upcycling koulutus tekstiili- ja muotialalle (15 – 45 osp) – Keuda
 • Koulutuksen järjestäjä: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA

Aiheeseen liittyvät uutiset

Näytös23 esitteli poikkeuksellisen korkeatasoista muotia – Suomen Tekstiili & Muoti palkitsi Elina Silinan kokoelman

KOE23 esitteli alan tulevia tähtiä

Auri Kohola

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaalla heinäkuusta 2022 lähtien)

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi