Monipuolinen tekstiili- ja muotiala kehittyy ja kansainvälistyy

Tekstiili- ja muotiala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tutkimus, kestävän kehityksen tavoitteet, digitalisaatio, kansainvälistyminen ja uudet liiketoimintamallit muovaavat alaa.

Mitä on tekstiili- ja muotiala?

Ihmiset kuluttavat ja kohtaavat tekstiilejä päivittäin vaatteissa ja sisustuksessa, mutta tarkempi tutustuminen tekstiili- ja muotialaan saattaa yllättää monipuolisuudellaan: Tekstiilejä löytyy vaikkapa vanulapuista, autojen öljynsuodattamista, lentokoneiden penkeistä, teltoista, äänieristeistä ja ylioppilaslakeista. Ala työllistää Suomessa 22 000 ammattilaista yhteensä 3 400 yrityksessä.

Tutustu kotimaisiin tekstiili- ja muotialan yrityksiin Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityslistauksessa.

Alan muutossuuntia

Tutkimus ja tuotekehitys luovat tekstiilialalle innovaatioita, kuten älytekstiilejä. Tekstiileihin integroidut sensorit voivat mitata esimerkiksi urheilijan lihasten toimintaa, tai palomiehen lämpökuormitusta sammutustehtävissä. Kehitystyötä tehdään poikkitieteellisesti eri alojen osaajien kesken.

Kestävän kehityksen näkökulmat ovat kasvava osa yritysten tuote- ja palvelukehitystä. Suomessa kehitetään uusia ekologisempia tekstiilikuituja sekä teknologiaa niiden tuottamiseen. Tulevaisuuden vaatteet voidaan näiden teknologioiden avulla tehdä esimeriksi puusta, oljesta, sanomalehdistä tai tekstiilijätteestä.

Olemme Suomessa edelläkävijöitä myös käytöstä poistettujen tekstiilien käsittelyssä. Koko EU:ssa tulee pakolliseksi poistotekstiilin lajittelu vuonna 2025 ja tulevaisuudessa Suomessa saatetaan käsitellä koko Pohjois-Euroopan poistotekstiilit. Käytöstä poistuneet tekstiilit kerätään, lajitellaan ja silputaan, jonka jälkeen silpusta tehdään jälleen uusia tekstiilejä.

Digitalisaatio muuttaa alaa laajasti: Kauppa siirtyy verkkoon, kehitetään uusia työkaluja niin suunnittelijoille, markkinoijille kuin kuluttajillekin. Yritysten kansainvälistymiselle on uusia mahdollisuuksia erilaisten kauppa-alustojen, digitaalisten showroomien ja virtuaalimessujen avulla. Muoti siirtyy kauppojen hyllyiltä myös metaversumeihin. Automaatio muuttaa tuotantomenetelmiä ja tekee esimerkiksi tekstiilien laadunvalvonnasta helpompaa.

Samanaikaisesti kivijalkakaupat muuttuvat entistä elämyksellisemmiksi tarjoten uudenlaisia palveluita ja tapahtumia asiakkailleen. Tekstiilien ympärille syntyy esimerkiksi korjaus- ja vuokrauspalveluita sekä second hand -kauppaa.

Koronapandemia on vauhdittanut alan digitalisaatiota sekä muuttanut yritysten tapoja kohdata asiakkaitaan. Kriisiajan keskellä tekstiilien merkitys on noussut keskeiseen asemaan: ihmiset suojaa kasvonsa maskeilla ja sairaaloissa on lisääntynyt suojatakkien ja -lakkien käyttö.

Ota haltuun tämä osaaminen

Kiertotalous. Kiertotalouden mallit tarjoavat tekstiili- ja muotialalle mahdollisuuksia resurssien tehokkaaseen käyttöön ja materiaalien kiertoon. Ratkaisut läpileikkaavat alan toimintaa suunnittelupöydältä tuotekehitykseen ja tuotantoon sekä uusiin liiketoimintamalleihin.

Tekninen materiaaliosaaminen. Materiaalien ymmärtäminen on tekstiilialan perusta, jolle rakennetaan laadukkaat tuotteet ja uudet innovaatiot. Tämä tarkoittaa ymmärrystä tekstiilikuiduista, eri tekstiilimateriaaleista, tekstiilien rakenteista ja valmistusmenetelmistä.

Liiketoimintaosaaminen. Suomalaisen muotialan kasvun kompastuskiveksi on jo pitkään nimetty bisnesymmärryksen puute. Ota haltuun talouden peruskäsitteet, hinnoittelu, kannattavuuden seuranta, myynnin apuvälineet ja muut liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät perusasiat.

Kansainvälisyys. Suomi on pieni maa tehdä kauppaa ja siksi monet yritykset tähyävät kansainvälisille markkinoille. Kartuta kielitaitoasi ja tutustu maailman kulttuureihin esimerkiksi lähtemällä vaihto-oppilaaksi.

Tutustu myös näihin, jos olet kiinnostunut tekstiili- ja muotialan tulevaisuuden suunnista:

Auri Kohola

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaalla heinäkuusta 2022 lähtien)

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi