Tietoa alasta opinto-ohjaajille

Tekstiili- ja muotiala työllistää Suomessa 22 000 ammattilaista, jotka suunnittelevat, valmistavat, myyvät ja huoltavat tekstiilejä yhteensä 3 400 yrityksessä. Alan monipuolisuus yllättää monet: vaatteiden lisäksi alan tuotteita ovat muun muassa kodintekstiilit, sairaalatekstiilit, teollisuustekstiilit ja kuitukankaat.

Ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tutkimus ja tuotekehitys luovat innovaatioita, kuten älytekstiilejä ja uusia materiaaleja. Digitalisaatio muokkaa työtapoja ja vastuullisuus korostuu tärkeänä osana yritysten toimintaa lähtien raaka-aineista ja päätyen tuotteiden kierrätettävyyteen.

Kansainvälinen ja uudistuva tekstiili- ja muotiala tarvitsee monenlaisia osaajia. Suunnittelun ja valmistuksen lisäksi yritykset tarvitsevat kaupallista ja teknistä osaamista mm. markkinoinnin, myynnin, hankinnan, vastuullisuuden ja tuotekehityksen tehtäviin.

Tekstiili- ja muotialan osaamistarpeet 2020-luvulla

Suomen Tekstiili & Muoti toteuttaa osaamiskartoituksen jäsenyrityksilleen kahden vuoden välein. Viimeisimmän kartoituksen tuloksen on julkaistu maaliskuussa 2022. Millaisia osaamistarpeita alan yrityksillä on tuleville vuosille? Mitä taitoja alalle haluavan kannattaa ottaa haltuun jo opiskeluaikana? Tutustu kartoituksen tuloksiin tarkemmin (linkki tulosraporttiin uutisen lopussa).

Valmis esittelymateriaali

Olemme koostaneet opojen käyttöön valmiin kalvosarjan, joka auttaa kertomaan opinnoista ja työtehtävistä tekstiilin ja muodin alalla.
Se sisältää tietoja alan kehityksestä Suomessa, työelämästä ja tarjolla olevasta koulutuksesta. Lisäksi esityksessä on esimerkkejä ammateista, joihin alalla voi työllistyä.

Esitys: Tekstiili- ja muotialan ammattilaiseksi (pdf)

Videoita työstä tekstiili- ja muotialalla

Ammatti- ja työesimerkkejä tekstiili- ja muotialan yrityksistä

Tekstiili- ja muotialan koulutuspolut

Tekstiili- ja muotialaa voi opiskella ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistossa.

Inna Ahlqvist

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaan sijainen)

+358 50 5939 722
inna.ahlqvist@stjm.fi