Tekstiiliakatemia

Suomen Tekstiili & Muoti kokoaa tekstiili- ja muotialan koulutusta tarjoavia oppilaitoksia kehittämään toimialaa yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa. Toimialan osaaminen on mahdollista nostaa uudelle tasolle verkostossa toimien, yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Tekstiiliakatemia on Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ylläpitämä yhteistyöverkosto alan oppilaitoksille ja jäsenyrityksilleen. Sen tavoitteena on kehittää koulutusta kohtaamaan alan osaamistarpeita sekä auttaa oppilaitostoimijoita ja yrityksiä verkostoitumaan. Tähtäimessä on osaavampi, vetovoimaisempi sekä menestyvämpi suomalainen tekstiili- ja muotiala.

Yhteistyöverkostoon ovat tervetulleita kaikki alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoulutuksesta sekä yliopistoista.

Tekstiiliakatemian koulutuspäivät

Liitto järjestää Tekstiiliakatemian koulutuspäivän opettajille ja jäsenyrityksille kaksi kertaa vuodessa. Seuraava koulutuspäivä järjestetään Teamsilla 9.10.2024. Lisäksi Suomen Tekstiili & Muoti järjestää tekstiili- ja muotialan työmahdollisuuksista kiinnostuneille opiskelijoille yrityspäivän vähintään kerran vuodessa. Seuraava virtuaalinen yrityspäivä järjestetään 2.10.2024. Ohjelmat ja ilmoittautumiset löydät tapahtumakalenteristamme viimeistään kuukausi ennen tapahtumaa.

Vuorovaikutusta ja tiedonjakoa

Alan opettajille ja Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyrityksille suunnatussa Tekstiiliakatemian Facebook-ryhmässä jaetaan tietoa ja kokemuksia alasta.

Tekstiili- ja muotialan opettaja -tunnustus

Suomen Tekstiili & Muoti jakaa vuosittain tunnustuksen ansioituneelle tekstiili- ja muotialan opettajalle. Ensimmäinen tunnustus jaettiin Finnish Textile & Fashion Forum Helsinki -tapahtumassa vuonna 2022 ja se myönnettiin LAB-ammattikorkeakoulun puettavan muotoilun lehtori Minna Cheungille. Vuonna 2023 tunnustus myönnettiin Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilun lehtorille Sirpa Ryynäselle.

Tunnustuksen saaja voi olla tekstiili- ja muotialan konkari tai uusi lupaava kyky. Suomen Tekstiili & Muodin henkilökunta valitsee tunnustuksen saajan.

Henkilöä valittaessa Suomen Tekstiili & Muodin raati kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • sitoutuminen työhön: opettaja tekee työtään antaumuksella huomioiden sekä opiskelijat, kollegat että sidosryhmät
  • alasta viestiminen: opettaja tekee tekstiili- ja muotialaa tunnetuksi omalla viestinnällään ja toiminnallaan
  • kehittämistyö: opettaja on kehittänyt tekstiili- ja muotialan opetusta omassa oppilaitoksestaan / alueellisesti / valtakunnallisesti
  • oma osaaminen: opettaja pyrkii aktiivisesti kehittämään omaa osaamistaan alalla
  • yhteistyö Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa toimialan edistämisessä
  • muut erityisansiot tekstiili- ja muotialalla.

Opettajien stipendimatkat

Suomen Tekstiili & Muoti kutsuu Tekstiiliakatemian opettajia mukaan koulutusmatkoille tekstiili- ja muotialan kansainvälisille messuille mahdollisuuksien mukaan.

Stipendimatkalle lähdetään yhdessä liiton asiantuntijan sekä mahdollisten yritysedustajien kanssa. Liitto valitsee 1-2 opettajaa mukaan kullekin matkalle ja maksaa osallistujien lentoliput, matkakulut kohteessa sekä messulippukulut. Tulevista matkoista ja hakumahdollisuuksista niille ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen.

Mahdollisia yhteistyön muotoja yrityksille ja oppilaitoksille

Opettajien työelämään tutustuminen

Peruskoulusta tutun TET-jakson tavoitteena on opettajan työelämätiedon päivittäminen sekä tutustuminen yrityksen toimintaan, työtehtäviin, työntekijöihin sekä työssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. TET-harjoittelussa tunnistetaan alalla ja työelämässä tapahtuvia muutoksia sekä ennakoidaan tulevaisuuden suuntauksia.

TET-jaksot voivat olla pituudeltaan 2-5 päiväisiä, mahdollisuuksien mukaan pidempiäkin. Opettaja työskentelee TET-jakson ajan yrityksen osoittamissa tehtävissä sekä tutustuu yrityksen eri ammatteihin, niiden vaatimuksiin ja osaamistarpeisiin. Opettaja osallistuu yrityksen arkirutiineihin, kokouksiin ja työtehtäviin, haastattelee työntekijöitä, keskustelee, havainnoi ja analysoi. Opettajaa sitoo yrityksen vaitiolovelvollisuus.

Opettaja voi ottaa itse yhteyttä Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyritykseen, johon toivoo TET-jaksolle tai asiaa voidaan pohtia yhdessä liiton asiantuntijan kanssa. Yhdessä yrityksen kanssa sovitaan harjoittelun ajankohta. Liitto auttaa mielellään TET-jakson järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Kummiyritystoiminta

Etsitkö tekstiili- ja muotialan oppilaitoksellenne omaa kummiyritystä tai haluaisitteko yrityksenä löytää itsellenne oppilaitoskumppanin?

Kummiyritys/-oppilaitos etsitään maantieteellisesti mahdollisimman läheltä. Kummiyrityksen ja oppilaitoksen yhteistyö on aktiivista, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Tavoitteena on kehittää opetusta sekä tuoda opetukseen esimerkkejä työelämästä.

Kummiyritys voi esimerkiksi vierailla oppilaitoksen teemapäivissä tai oppitunneilla, osallistua opetussuunnitelman kehitystyöhön, tarjota harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä tuoda projektitöitä oppilaitoksen kursseille. Yhteistyö kehittää samalla yrityksen työnantajakuvaa, avaa opiskelijoille näköalapaikkoja alan työmahdollisuuksiin sekä kehittää opiskelijoiden tietotaitoa vastaamaan yrityksen osaamistarpeita.

Auri Kohola

Asiantuntija, osaaminen & vetovoima

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi