Tietoa alasta opinto-ohjaajille

Tekstiili- ja muotiala työllistää Suomessa 22 000 ammattilaista, jotka suunnittelevat, valmistavat, myyvät ja huoltavat tekstiilejä yhteensä 3 400 yrityksessä. Alan monipuolisuus yllättää monet: vaatteiden lisäksi alan tuotteita ovat muun muassa kodintekstiilit, sairaalatekstiilit, teollisuustekstiilit ja kuitukankaat.

Ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Muutokset kohti kestävämpää ja digitaalisempaa tekstiili- ja muotialaa haastavat yrityksiä, työntekijöitä sekä kuluttajia. Tutkimus ja tuotekehitys luovat innovaatioita, kuten uusia materiaaleja, tuotantotapoja sekä ratkaisuja asiakkaiden kohtaamiseen. Suomessa olemme edelläkävijöitä kestävän tekstiili- ja muotialan ratkaisuissa ja meillä on kaikki edellytykset olla sitä myös alan digitalisaation hyödyntämisessä.

Kansainvälinen ja uudistuva tekstiili- ja muotiala tarvitsee monenlaisia osaajia. Suunnittelun ja valmistuksen lisäksi yritykset tarvitsevat kaupallista ja teknistä osaamista mm. markkinoinnin, brändäyksen, myynnin, hankinnan, vastuullisuuden ja tuotekehityksen tehtäviin.

Tekstiili- ja muotialan osaamistarpeet 2020-luvulla

Suomen Tekstiili & Muoti toteuttaa osaamiskartoituksen jäsenyrityksilleen kahden vuoden välein. Viimeisimmän kartoituksen tulokset on julkaistu maaliskuussa 2022. Millaisia osaamistarpeita alan yrityksillä on tuleville vuosille? Mitä taitoja alalle haluavan kannattaa ottaa haltuun jo opiskeluaikana? Tutustu kartoituksen tuloksiin tarkemmin (linkki tulosraporttiin uutisen lopussa).

Valmis esittelymateriaali

Olemme koostaneet opojen käyttöön valmiin kalvosarjan, joka auttaa kertomaan opinnoista ja työtehtävistä tekstiilin ja muodin alalla.
Se sisältää tietoja alan kehityksestä Suomessa, työelämästä ja tarjolla olevasta koulutuksesta. Lisäksi esityksessä on esimerkkejä ammateista, joihin alalla voi työllistyä.

Uudistunut esitysmateriaali tulossa pian.

Videoita työstä tekstiili- ja muotialalla

Ammatti- ja työesimerkkejä tekstiili- ja muotialan yrityksistä

Tekstiili- ja muotialan koulutuspolut

Tekstiili- ja muotialaa voi opiskella ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa.

Auri Kohola

Asiantuntija, osaaminen & vetovoima

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi