Elastaani

Elastaani on synteettinen kuitu, joka koostuu vähintään 85-prosenttisesti polyuretaanista. Elastaanin olennainen ominaisuus on venyvyys, ja sen tulee palautua kaksin- tai kolminkertaisesta venytyksestä nopeasti takaisin.

Kuidun raaka-aine ja valmistustavat

Elastaania valmistetaan pääasiassa kuivakehruulla, mutta myös märkä- ja sulakehruu ovat mahdollisia. Liuottimena käytetään dimetyyliformamidia tai dimetyyliaseramidia. Elastaanikuituja valmistetaan puristamalla liuos suulakkeiden läpi haihdutuskanaaliin, jossa säikeet kiinteytyvät. Kuitujen valmistuksen jälkeen ne kiillotetaan ja kiharretaan. Elastaania voidaan kehrätä 200–1000 metriä minuutissa.

Tärkeimmät tuottajamaat ja osuus globaaleista kuitumarkkinoista

Elastaanin tuotanto oli noin miljoona tonnia vuonna 2020. Sen osuus kuitujen kokonaistuotannosta oli noin yhden prosentin. Tärkeimpiä tuottajamaita ovat Kiina, Etelä-Korea ja Taiwan.

Kuidun ominaisuudet ja käyttökohteet

Elastaani on erittäin venyvää ja kimmoisaa kuitua, ja se voi venyä jopa kuusi kertaa normaalin pituutensa sekä palautua siitä melkein välittömästi. Elastaani on myös miellyttävän tuntuinen päällä. Elastaanilla on suhteellisen huono vetolujuus sekä valon- ja säänkesto.

Elastaania käytetään etupäässä tuotteissa, joihin tarvitaan venyvyyttä. Elastaania käytetään usein sekoitteena muiden kuitujen kanssa lisäämään tuotteen venyvyyttä ja istuvuutta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi alusvaatteet, sukkahousut, sukat, uima-asut, farkut ja urheiluvaatteet.

Elastaania käytetään tuotteissa yleensä varsin pieniä määriä. Tästä huolimatta elastaanin on todettu hankaloittavan tekstiilien käytön jälkeistä kierrätystä. Mekaanisissa kierrätysprosesseissa elastaanin joustavuus hankaloittaa kuitujen avautumista. Kemiallisissa kierrätysprosesseissa puolestaan elastaanin erottaminen muista kuiduista on yleensä teknisesti mahdollista, mutta se vähentää kierrätyksen kannattavuutta.

Tuotannon vastuullisuusnäkökulmat

Elastaanin tuotannolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, sillä sen valmistus on hyvin energiaintensiivistä ja siinä käytetään runsaasti haitallisia kemikaaleja. Pitkäaikaisen altistumisen polyuretaanille on todettu altistavan syövälle. Lisäksi tuotantoprosessissa käytetään liuottimia, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja tuotannossa työskenteleville. Suurimmassa vaarassa haitallisten kemikaalien altistumiselle ovatkin elastaanitehtaiden työntekijät.

Vastuullisemmat vaihtoehdot

Elastaania voidaan valmistaa myös osittain biopohjaisista raaka-aineista, sillä osa raaka-aineena käytettävästä polyuretaanista voidaan korvata esimerkiksi maissista saatavalla glukoosilla. Biopohjaisen elastaanin ominaisuudet eivät ole aivan samaa luokkaa kuin perinteisen elastaanin, ja sen valmistus on toistaiseksi varsin vähäistä.

Viime vuosina markkinoille on tullut myös kierrätettyä elastaania. Kierrätyselastaanin raaka-aineena on hyödynnetty tuotannossa syntyvää ylijäämää, joka muuten päätyisi hävitettäväksi.

Kauppanimet

Elastaania kutsutaan Yhdysvalloissa spandexiksi ja Japanissa polyuretaaniksi. Elastaanin tunnettuja kauppanimiä ovat muun muassa Dorlastan® ja Lycra®.