Mielipide: Tekstiilityössä opitaan tärkeitä arjen kansalaistaitoja

Ajankohtainen keskustelu käsityönopetuksesta on ollut suppeaa ja junnannut teknisen työn opetuksessa, Helsingin Sanomissa julkaistiin aiheeseen liittyvä artikkeli 12.11.2019 ja mielipiteitä 24.11.2019. Otimme keskusteluun osaa kansalaistaitojen ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 1.12.2019.

Oikeaoppinen peseminen, korjaaminen ja muu huolto sekä huomion kiinnittäminen materiaalien laatuun pidentävät kodin tekstiilien ja vaatteiden käyttöikää.

Kestävän kehityksen ymmärtäminen ja edistäminen on yhä merkittävämpi kansalaistaito. Koulun käsityönopetus, niin tekstiili- kuin tekninen työ, luo lapsille ja nuorille edellytyksiä toimia tiedostavina kuluttajina sekä kestävän kehityksen edistäjinä.

Uusi opetussuunnitelma nosti esiin huolen käsityöopetuksen tuntimääristä ja käsityötaitojen rapautumisesta. Viimeaikainen keskustelu on jämähtänyt teknisen työn opetuksen ympärille (HS Kotimaa 12.11. ja Mielipide 24.11.).

Tekstiilityöllä on tärkeä asema arjen taitojen varmistamisessa, ympäröiväthän tekstiilit ihmisen jokapäiväistä elämää vauvasta vaariin. Itse tekemällä opitaan perustietoa tekstiilien materiaaleista, vaatteiden rakenteista sekä valmistuksen monimutkaisuudesta. Ilman tätä tietoa on mahdotonta tehdä vastuullisia ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja tai arvostaa ostamiaan tuotteita.

Tekstiilien suurin ympäristökuorma syntyy niiden käyttöaikana. alan hiilidioksidipäästöjen onkin laskettu vähenevän 44 prosenttia, jos vaatteita käytettäisiin tuplasti nykyistä pidempään.

Oikeaoppinen peseminen, korjaaminen ja muu huolto sekä huomion kiinnittäminen materiaalien laatuun pidentävät kodin tekstiilien ja vaatteiden käyttöikää. Näihin kulutusvalintoihin on saatava riittävät valmiudet ja kannusteet koulusta tulevaisuudessakin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ohjaavat kestävän kehityksen näkökulmien tarkasteluun, mutta tarvitaan myös riittäviä resursseja opetukseen.

Tekstiilityön opetuksen karsiminen kouluissa rapauttaa nuorten perustaitoja ja vaikeuttaa mahdollisuutta toimia ympäristömyönteisesti.

Anna-Kaisa Auvinen
toimitusjohtaja
Suomen Tekstiili & Muoti

Lue kirjoitus HS:n sivuilta: Tekstiilityössä opitaan tärkeitä arjen kansalaistaitoja