Suomen Tekstiili & Muoti ry julkisti vaaliviestit: uudistuva tekstiili- ja muotiala tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun

Suomen Tekstiili & Muoti haluaa edistää tutkimuksen, tuotteiden ja uusien menetelmien kehittämistä valmiiksi kaupallisiksi tuotteiksi Suomessa. Tekstiilien kiertotalous tarjoaa valtavasti uusia taloudellisia mahdollisuuksia, ja suomalaiset yritykset voivat osaltaan olla ratkaisemassa kiertotalouden haasteita. Tärkeää on huolehtia myös siitä, että meillä on osaajia, jotka vievät alaa ja Suomea eteenpäin.

Fakta: Tekstiili- ja muotiala Suomessa

Tekstiili- ja muotiala laajasti:
4,5 mrd.€ liikevaihtoa,
3400 yritystä,
22000 työntekijää.*

Suomen Tekstiili & Muoti ry on tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö. Liitolla on noin 160 jäsentä ja se on alan palvelu-, edunvalvonta- ja työmarkkinaorganisaatio. Jäsenyritystemme tuotteita ovat mm. vaatteet, kodintekstiilit, sairaalatekstiilit, tekniset tekstiilit sekä kuitukankaat ja teollisuustekstiilit.

*(sis: tekstiilien ja vaatteiden valmistus, muu toimialaan liittyvä valmistus, tekstiilin ja muodin tukkukauppa, tekstiilin ja muodin vähittäiskauppa, tekstiili- ja vaatehuolto)

Tekstiili- ja muotiala on aina ollut uudistuva edelläkävijä. Suomessa se on kokenut ison rakennemuutoksen ja kyennyt uudistumaan moderniksi toimialaksi, jolla on valtava kasvun potentiaali.

Suomen Tekstiili ja Muoti esittää tuleville päättäjille keinoja, joilla tämä potentiaali saadaan käännettyä Suomea nostavaksi kasvuksi ja hyvinvoinniksi.

Tekstiili- ja muotialan viestit tuleville päättäjille tiivistyvät kolmeen teemaan:

  1. Kasvua ja innovaatioita on edistettävä
  2. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee uudistuksia
  3. Vastuullisuutta edistetään yhdessä

Esimerkkejä keinoista, joilla alan mahdollisuuksia viedään eteenpäin, ovat innovaatioiden edistämisen ohjelma, alan osaamiskeskittymä, jossa opiskellaan tiiviissä yhteydessä yrityksiin, sekä kiertotalouden kannusteiden lisääminen.

Hallitusohjelmaan innovaatioiden edistämisen ohjelma

”Meillä on Suomessa erinomaista tutkimusta ja osaamista, ja täällä syntyvät tuotteet ja menetelmät pitäisi saada kanavoitua täällä kaupallisiksi menestystuotteiksi. Esimerkiksi uusien tekstiilimateriaalien kehittämisessä meillä on upeita mahdollisuuksia. Potentiaali tässä on valtava: puuvillalle etsitään kipeästi korvaajia, ja kyseessä on miljardien markkina”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Liitto ehdottaa seuraavaan hallitusohjelmaan innovaatioiden edistämisen ohjelmaa, joka auttaa kehittämään konsepteja ja tuotteita, jotka vievät Suomea eteenpäin ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

On myös tärkeää, että eri toimialat ovat tuki-instrumentteja myönnettäessä samalla viivalla. Näin voidaan tukea kaikkien alojen kehitystä keksinnöistä menestystuotteiksi.

Osaamisesta pidettävä huolta

Työelämä on murroksessa, joten tarvitaan lisää joustavia mahdollisuuksia kehittää osaamista työuran aikana. Alan työntekijöistä yhä suurempi osuus on toimihenkilöitä, joilta vaaditaan monipuolista osaamista.

”Koulutus on kokonaisuus: osan alasajo vaikuttaa laajasti alan toimintaan. Esimerkiksi tekstiili-innovaatioiden kehittämisessä kaivataan nyt materiaaliteknistä insinööriosaamista, jonka koulutus lakkautettiin. Koulutusta täytyy koordinoida kansallisesti, jotta voidaan taata riittävä koulutus myös pienillä toimialoilla”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Suomen Tekstiili & Muoti ehdottaa, että Suomeen kootaan Ruotsin tapaan alan osaamiskeskittymä, jossa opiskellaan tiiviissä yhteydessä yrityksiin. Monialaisessa oppimisympäristössä voidaan yhdistää tekstiiliteknistä materiaaliosaamista sekä markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Kiertotaloudessa paljon mahdollisuuksia

”Tekstiilien kiertotaloudessa on valtavasti taloudellisia mahdollisuuksia. Kiertotalous voi luoda runsaasti uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja esimerkiksi poistotekstiilien jalostukseen, uusien kemiallisten kierrätysmenetelmien pariin sekä palveluihin. Suomalaiset voivat olla etujoukoissa ratkomassa kiertotalouteen liittyviä haasteita”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Suomessa poistuu käytöstä vuosittain 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä. Siitä 80 prosenttia päätyy energiaksi, vaikka valtaosa olisi hyödynnettävissä uudelleen materiaalina. Tekstiilien erilliskeräys tulee EU:ssa pakolliseksi 2025. Siihen kannattaa varautua tukemalla uusia innovaatioita ja poistotekstiilin hyödyntäjiä, jotka käyttävät kierrätysmateriaalia uusissa tuotteissa.

Länsi-Suomeen on jo suunnitteilla poistotekstiilin jalostuslaitos. Innovaatioita kierrätettyjen tekstiilien käyttökohteiksi kaivataan lisää, jotta eri tekstiilimateriaaleille löytyisi järkevä käyttökohteita.