Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemys kertakäyttömuoveja koskevaan direktiiviehdotukseen

Suomen Tekstiili & Muoti ry haluaa tuoda tietoon näkemyksensä Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevaan direktiiviehdotukseen, joka koskee alan yrityksiä kertakäyttöisten kosteuspyyhkeiden ja hygieniatuotteiden osalta.

Kuitukankaat ovat suoraan synteettisistä- tai biopohjaisista kuiduista valmistettuja tekstiilejä. Kuitukankaista valmistetaan muun muassa vaippoja, terveyssiteitä, terveydenhuoltotekstiilejä ja erilaisia kosteuspyyhkeitä niin kuluttajien henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuin kodin ja julkisten tilojen siivoukseen.

Euroopan komission aktiivinen rooli merten roskaantumisen ehkäisemiseksi on mielestämme kannatettavaa, sillä tehokkaimmin sitä vähennetään kansainvälisellä yhteistyöllä. Tuottajavastuujärjestelmää ei kuitenkaan tule laajentaa jätehuollosta jälkeenpäin tehtävään yleisten siivouskustannusten kattamiseen. Sen sijaan yrityksiä tulisi tukea uusien ympäristöystävällisten materiaalien kehittämisessä, niiden markkinoille saattamisessa ja kuluttajien tietoisuuden lisäämisessä.

Kosteuspyyhkeet ja hygieniatekstiilit ovat tärkeässä roolissa terveellisen ja puhtaan elinympäristön ylläpitämiseksi. Kaupungistuminen, jatkuvasti lisääntyvä ihmisten liikkuvuus ja erilaisten pandemioiden yleisyys lisäävät tarvetta kertakäyttöisille hygieniatekstiileille. Kuitukankaita kosteuspyyhkeisiin valmistavat yritykset ovat jo vuosia kehittäneet tuotteissa käytettäviin materiaaleihin ympäristöystävällisiä ja biohajoavia raaka-aineita. Lisäksi tuotteiden valmistajat ovat opastaneet kuluttajia tuotteiden oikeaoppiseen hävittämiseen vapaaehtoisilla pakkausmerkinnöillä.

Näkemyksemme mukaan aiheen käsittelyssä tulee huomioida seuraavat asiat:

Kosteuspyyhkeen määritelmää direktiiviehdotuksessa tulee tarkentaa siten, että se koskee vain synteettisistä tekokuiduista valmistettuja tuotteita.
Kertakäyttöisen kosteuspyyhkeen raaka-aineena käytetään tyypillisesti synteettistä tekokuitua (esimerkiksi polyesteriä), selluloosapohjaista muuntokuitua (esimerkiksi viskoosia) tai puuvillaa. Kuitukankaita ja hygieniatekstiilejä valmistavat yritykset ovat aktiivisesti työskennelleet biohajoavien materiaalien kehittämiseksi kertakäyttöisiin kosteuspyyhkeisiin ja hygieniatuotteisiin. Näiden tuotteiden valmistajia ei pidä asettaa vastuuseen pääasiassa Euroopan ulkopuolelta meriin päätyvän muoviroskan siivouskustannusten kattamisesta. Sen sijaan yrityksille tulee luoda kannustimia uusien ympäristöystävällisten materiaalien kehittämiseksi ja niiden markkinoille saattamiseksi.

Kuluttajavalistuksen lisääminen ja selkeät yhtenäiset merkinnät tuotteiden oikeaoppisesta hävittämisestä ovat kannatettavia keinoja rantojen roskaantumisen ehkäisemiseksi.
Kertakäyttöisiä kosteuspyyhkeitä valmistavat yritykset ovat jo vapaaehtoisesti ohjeistaneet kuluttajia tuotteiden oikeaoppisesta hävittämisestä pakkauksissa käytetyillä merkinnöillä. Kuluttajakäyttäytymisen muutoksen aikaansaamiseksi ja merten roskaantumisen ehkäisemiseksi merkintävaatimusten tulee kuitenkin olla yhtenäiset koko Euroopassa.

Tuottajavastuujärjestelmää ei tule laajentaa jätehuollosta jälkeenpäin tehtävään yleisiin siivouskustannuksiin.
Yksittäisiä tuotteita koskeva laajennettu tuottajavastuujärjestelmä ei ole ratkaisu merten ja rantojen roskaantumisongelmaan. Direktiiviehdotuksen mukaisen laajennetun tuottajavastuujärjestelmän kustannukset vaikuttaisivat todennäköisesti koko kuitukangastuotteiden arvoketjuun ja heikentäisivät eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tällä hetkellä suunnitteilla olevat useat päällekkäiset ohjauskeinot muovien käytön rajoittamiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi luovat myös epävarmuutta ja ennakoimattomuutta yritysten toimintaympäristöön. EU:n aktiivinen rooli ongelman ratkaisemiseksi on kannatettavaa, mutta päätöksissä tulisi panostaa pitkäjänteisiin ratkaisuihin ja puuttua ongelman lähteisiin. Tehokkaimmin merten ja rantojen roskaantumisesta aiheutuvia ongelmia vähennetään kansainvälisellä yhteistyöllä ja kehittämällä jätehuoltoa sekä kuluttajien tietoisuutta.