Talouskatsaus: Suomalaisilla tekstiili- ja muotialan yrityksillä menee sekä hyvin että huonosti

Kolmanneksella alan yrityksistä menee hyvin, ja samaan aikaan toinen kolmannes tekee tappiota. Tekstiiliyrityksillä menee paremmin kuin vaateyrityksillä, mutta molemmat ovat selvästi jäljessä teollisuuden keskimääräisestä kasvusta. Tutustu Tekstiili- ja muotialan talouskatsaukseen, joka kertoo alan ajankohtaiset luvut!

Tekstiili- ja muotialan ajankohtainen talouskatsaus kertoo, että suomalaisilla tekstiili- ja muotialan yrityksillä menee sekä hyvin että huonosti: Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksissä on yhtä suuri osuus kannattavuudeltaan hyviä yrityksiä ja tappiollisia yrityksiä.

Vuonna 2018 liiton jäsenyrityksistä lähes kolmannes teki hyvää tulosta, eli liiketoiminnan tulos oli vähintään 10 % liikevaihdosta. Yhtä suurella osuudella jäsentyrityksistä tulos oli tappiollinen.

”Tekstiili- ja muotialalla on Suomessa menestyviä yrityksiä, kuten esimerkiksi Marimekko, Reima, Nosh ja Makia, mutta samaan aikaan olemme saaneet lukea myös negatiivisia uutisia tutuista vaatemerkeistä. Tämä kaksijakoisuus alleviivaa sitä, että tekstiili- ja muotialalle on ratkaisevan tärkeää hakea yrityskohtaisia ratkaisuja, ja tässä tilanteessa myös maltilliset palkkaratkaisut ovat perusteltuja”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

”Investointien ja kasvun näkökulmasta tärkeää syksyn työehtosopimusneuvotteluissa on myös hakea riittävän pitkää sopimusta”, Auvinen jatkaa.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritysten kannattavuus 2018. Luvuissa mukana 135 liiton jäsenyritystä, joiden tiedot saatavilla julkisista lähteistä.

Yritysten odotukset loppuvuodelle heikot

Tekstiili- ja muotialan yritykset pitävät tämänhetkisiä suhdannenäkymiä vielä kohtalaisina, mutta odotukset loppuvuoteen 2019 ovat heikot. Tämä käy ilmi EK:n suhdannebarometrista.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n taloustilannekyselyssä kysyttiin jäsenyrityksiltä, mitkä asiat vaikuttavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiin. Yritysten toimitusjohtajien mukaan eniten vaikuttaa kireä kilpailutilanne Suomessa ja ulkomailla.

Myös työvoimakustannukset sekä tarvike- ja materiaalikustannukset ovat kriittisiä tekijöitä yritysten menestyksen kannalta. Lisäksi yrityksiä huolettavat yleinen suhdannetilanne, kysynnän kehitys ja globaali taloudellinen tilanne. Esiin nousivat myös haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa.

Muu teollisuus kasvaa nopeammin

Tekstiili- ja vaatealan kehitys on jäänyt jälkeen muiden alojen kasvusta. Koko suomalaisen teollisuuden liikevaihto on kasvanut kolmen viime vuoden ajan. Vielä 2017 tekstiili- ja vaatealat olivat kiinni samassa kasvussa muiden alojen kanssa, mutta vuodesta 2018 kehitys on erkaantunut. Sekä tekstiili- että vaateala ovat selvästi jäljessä teollisuuden keskimääräistä kehitystä.

Koko teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin 5,0 %. Tekstiilialalla kasvu jäi 0,7 prosenttiin ja vaatealalla liikevaihto laski 2,8 %.

Jos tarkastellaan erikseen tekstiiliyrityksiä ja vaateyrityksiä, niiden liikevaihto kehittyy eri tavoin. Tekstiilialan liikevaihto on kasvanut maltillisesti neljän viime vuoden ajan, mutta kasvu on hidastunut. Vienti ja kotimaan myynti ovat kehittyneet samaa tahtia.

Vaatealan liikevaihto puolestaan on kääntynyt laskuun. Koko 2010-luku on ollut vaateyrityksille vaikea. Vuonna 2017 vaateala kääntyi 5 prosentin kasvuun pitkän laskun jälkeen, mutta nyt näyttää siltä, että kyseessä oli yksi poikkeusvuosi. Vaatealalla vienti on viime vuosina kehittynyt paremmin kuin kotimaan myynti, mutta nyt viennin kasvu on taittunut.

Tekstiilialaan kuuluvat mm. kodintekstiilit, neulokset, nauhat ja kuitukankaat, vaatealaan taas naisten, miesten ja lasten vaatteet ja asusteet sekä työvaatteet. Molempien alojen tuotteita myydään sekä kuluttajille että B2B-markkinoille.

Tutustu tekstiili- ja muotialan talouskatsaukseen

Tutustu myös tekstiili- ja muotialan tilastoihin

Lue Fab-lehdestä: 10 kovaa muodin ja lifestylen suomalaista kasvajaa