Tekstiili- ja muotialalle neuvottelutulos työntekijöiden työehtosopimuksesta

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja TEAM teollisuusalojen ammattiliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimuksesta.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on tyytyväinen ratkaisun syntymiseen ja siihen, että palkankorotusratkaisuissa on mukana paikallisesti sovittavia eriä.

Nyt solmittu sopimus on tehty ajanjaksolle 1.12.2017–31.10.2020. Sopimuksen viimeiset 11 kuukautta voidaan irtisanoa, jos osapuolet eivät pääse syyskuun 2019 loppuun mennessä neuvotteluratkaisuun, jossa sovitaan ajanjaksosta 1.12.2019–31.10.2020.

Palkkoja korotetaan 1.2.2018 tai seuraavan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Tämän lisäksi sovittiin 0,3 prosentin paikallisesti sovittavasta erästä. Toisena sopimusvuonna palkkoja korotetaan 1.2.2019 tai seuraavan palkanmaksukauden alusta 1,2 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,4 prosentin paikallisesti sovittavalla erällä.

Ratkaisun kustannusvaikutus kahden ensimmäisen vuoden osalta on 2,1%.

Liitot sopivat myös edistävänsä monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä osana tuottavuuden parantamiseen tähtäävää toimintaa. Lisäksi sovittiin paikallisen sopimisen osaamisen ja yhteistyön kehittämisestä yrityksissä.

Saavutettu neuvottelutulos koskee vajaata 3500:aa työntekijää.