Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöille neuvottelutulos

Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat 20.12.2017 saavuttaneet neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta.

Tekstiili- ja muotialalle on sovittu neuvottelutulos toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos sisältää palkkaratkaisun kahdelle vuodelle ja tekstimuutoksia. Palkkaratkaisu on kustannusvaikutukseltaan 2,1 prosenttia. Sopimuksen piiriin kuuluu vajaat 2000 toimihenkilöä.

Neuvottelutulos on ajanjaksolle 1.2.2018-30.11.2020. Sopimuksen viimeiset 10 kuukautta voidaan irtisanoa, jos osapuolet eivät pääse marraskuun 2019 loppuun mennessä neuvotteluratkaisuun, jossa sovitaan kyseisestä ajanjaksosta.

Palkkaratkaisun lähtökohta on paikallinen sopiminen. Ratkaisussa yrityksiä kannustetaan kehittämään yrityskulttuuria siten, että tuottavuus ja työhyvinvointi yrityksissä lisääntyy.

Suomen Tekstiili ja Muoti on tyytyväinen tehtyyn ratkaisuun, koska tehty neuvottelutulos tukee liiton tavoitetta yrityskohtaisten ratkaisujen ensisijaisuudesta. Neuvottelutulos on merkittävä askel oikeaan suuntaan.

Tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos 27.11.2017. Lue lisää