Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on käyttökelpoinen koulutusmuoto. Sitä käytetään melko paljon tekstiili-, vaate- ja muotialoilla.

Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä näiden tutkintojen osia. Se voi olla myös ammatillista lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon.

Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääosin työpaikalla työtehtävien yhteydessä. Jokaiselle oppisopimusoppilaalle tehdään oma henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Oppimista ohjaa ja valvoo työnantajan valitsema työpaikkakouluttaja. Työssä oppimista täydennetään oppilaitoksessa tietopainotteisilla opinnoilla, joiden osuus on keskimäärin 20 prosenttia.

Oppisopimuskoulutus sopii eri tilanteissa oleville työntekijöille ja -hakijoille, koska oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle ja työttömälle työnhakijalle.

  • Jos työnantaja solmii oppisopimuksen sellaisen työntekijän kanssa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, työsuhde jatkuu oppisopimuksen päättymisen jälkeenkin.
  • Jos työnantaja rekrytoi uuden työntekijän solmimalla tämän kanssa oppisopimuksen, on oppisopimus samalla määräaikainen työsopimus. Siihen liittyy enintään neljän kuukauden koeaika, jonka kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
  • Jos työnantaja solmii oppisopimuksen työttömän työnhakijan kanssa, voi työnantaja saada työ- ja elinkeinotoimistosta haettavaa palkkatukea.

Oppisopimus voidaan aina solmia myös tutkinnon osaan tähtääväksi, jolloin sen kesto on lyhyempi kuin koko tutkintoon johtavassa oppisopimuksessa.

Oppisopimuskoulutuksen taloudelliset etuudet

Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Korvauksen määrästä sovitaan tapauskohtaisesti, kun oppisopimus tehdään, ja sen maksaa oppisopimuskoulutuksen järjestäjä. Jos oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada koulutuskorvauksen lisäksi työ- ja elinkeinotoimistosta haettavaa palkkatukea.

Opiskelijalle maksetaan tietopuolisten opintojen aikana opintososiaalisia etuuksia, jos työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa.

Oppisopimusta edeltävä työssäoppiminen

Oppisopimuksen solmimista voi edeltää työpaikalla tapahtuvaa työssäoppiminen, joka ei perustu työsopimukseen. Työssäoppimisjakson aikana työnantaja pystyy tutustumaan tulevaan opiskelijaan ennen mahdollisen oppisopimuksen solmimista.

Erityisesti nuorille sopiva on ammattiopintoihin valmistava ns. Valma-koulutus, jonka osana nuori voi suorittaa työssäoppimisjakson yrityksessä ilman että syntyy työsuhdetta. Jos koulutettava on työtön, työkokeilu tarjoaa vastaavan mahdollisuuden. Myös sen aikana voidaan arvioida henkilön soveltuvuutta oppisopimuskoulutukseen.

Ilman työkokemusta oleville nuorille voidaan esimerkiksi käyttää EK:n suosittelemaa 3+6 mallia, jossa ensimmäinen 3 kk on ei-työsopimussuhteista oppimista (työssäoppiminen tai työkokeilu) ja 6 kk on tutkinnon osaan tähtäävä oppisopimus.

Lisätietoja oppisopimuksesta löydät tietolähteistä alla.