Kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

Menestyäkseen yrityksen on haettava kasvua ja kehitettävä liiketoimintaansa jatkuvasti. Tarve uudistumiseen lisääntyy toimintaympäristön muuttuessa.

Tekstiili- ja muotiala on läpikäynyt murroksen viimeisten vuosikymmenten aikana. Toimialalle on syntynyt uudenlaisia liiketoiminta-, hankinta- ja tuotantomalleja ja yritysten on entistä enemmän panostettava tuotemerkin kehittämiseen.

Erityisesti vaatealan yrityksille brändi on keskeinen kilpailutekijä ja markkinointiviestinnän merkitys sen rakentamisessa korostuu entisestään. Verkkokauppa tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia, mutta samalla se lisää kilpailua.

Tehtävämme on tukea jäsenyrityksiä tavoitteiden saavuttamisessa. Jaamme tietoa uusista liiketoimintamalleista, rahoitusmahdollisuuk­sista sekä autamme jäseniämme verkostoitumaan kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja toimijoiden kanssa.

Tarjoamme jäsenyrityksillemme neuvontaa rahoituksen välineisiin ja rahoittajatahoihin liittyvissä kysymyksissä.  Tämän lisäksi tarjoamme maakohtaista infoa. Tutustu julkaisuihimme.

Yritykset hakevat usein kasvua kansainvälistymisestä. Se voi tarkoittaa niin vientiä kuin hankintaketjun hallintaa. Tuemme jäsenyrityksiämme kansainvälistymisessä sekä kontaktien luomisessa uusiin yhteistyökumppaneihin. Tarjoamme apua esimerkiksi sopivien messujen ja tuotantopaikkojen kartoitukseen.