Kansainvälistyminen

Tekstiili- ja muotiala on maailman kolmanneksi suurin teollisuudenala. Suomalaiset alan yritykset ovat harjoittaneet vientiä jo pitkään.

Viime vuosina painopisteet ovat muuttuneet, mutta osalta tärkeimpiä vientimaita ovat edelleen Ruotsi, Venäjä ja Saksa. Aasian maista Japanin lisäksi myös Kiinassa ja Etelä-Koreassa ollaan kiinnostuneita suomalaisesta muodista ja lifestyle-tuotteista, kuten kodinsisustuksesta.

Osin tämä kumpuaa kiinnostuksesta pohjoismaista elintapaa kohtaan, osin myönteisestä Suomi-kuvasta. Käynnissä oleva Suomi-muodin boomi siivittää muitakin kuin suunnittelijavetoisia yrityksiä.

Käytännön tukea jäsenyritysten kansainvälistymiseen

Tuemme jäsenyrityksiämme kansainvälistymisessä ja viennissä. Tehtävämme on tuoda suomalaista tekstiili, muoti- ja vaatealaa entistä vahvemmin esille sekä auttaa jäsenyrityksiä menestymään globaaleilla markkinoilla.

Järjestämme kansainvälistymiseen ja vientiin liittyviä tilaisuuksia, esimerkiksi koulutuksia ja verkottumistilaisuuksia. Vastaamme jäsenyritysten kansainvälistymistarpeisiin muun muassa järjestämällä fact finding -tutustumismatkoja kohdemarkkinoille. Tämän lisäksi tarjoamme jäsenyrityksillemme tieto- ja neuvontapalveluja, esimerkiksi annamme vinkkejä kansainvälisistä palveluntarjoajista, yhteistyökumppaneista, jakelukanavista ja tapahtumista.

Mukana kansainvälisissä verkostoissa

Verkostoituminen on ensiarvoinen tärkeää liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Suomen Tekstiili & Muoti ry luo ja ylläpitää suhteita kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Olemme mukana kansainvälisten järjestöjen kuten Euratexin ja Nordic Fashion Associationin toiminnassa. Näiden kautta voimme paremmin valvoa jäsenyritystemme etua myös kansainvälisesti. Baltian maiden ja Pohjoismaiden toimialaliitot ovat niin ikään yhteistyökumppaneitamme.

Teemme myös yhteistyötä Team Finland -verkoston, eli muun muassa Tekesin ja Finpron yhdistäneen Business Finlandin, Ulkoministeriön ja Suomen ulkomaanedustustojen sekä kauppakamareiden kanssa.

Aiheeseen liittyvät uutiset