Rahoitus

Kasvava ja kansainvälistyvä yritys tarvitsee usein ulkopuolista rahoitusta. Erilaisilla rahoittajilla on tarjolla monentyyppisiä rahoitusmuotoja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Suomen Tekstiili & Muoti ry neuvoo jäsenyrityksiä rahoituksen välineisiin ja rahoittajatahoihin liittyvissä kysymyksissä.

Kasvuun ja kehitykseen voidaan kerätä rahoitusta yksityisiltä rahoittajilta tai julkisista lähteistä. Yksityistä rahaa on yrittäjän oman varallisuuden lisäksi pankeilta, pankkiiriliikkeiltä, pääomasijoittajilta, bisnesenkeleiltä tai joukkorahoituksella koottava rahoitus.

Julkisia rahoituksen lähteitä on kahdenlaisia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä Business Finland vastaavat pääosin julkisista tuista, avustuksista ja kehityslainoista. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaukseen kuuluvat Finnvera, Finnfund ja Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) sekä eduskunnan alainen Sitra vastaavat julkisista lainoista ja pääomasijoituksista.

Anne Ruokamo neuvoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksiä rahoituksen välineisiin ja rahoittajatahoihin liittyvissä kysymyksissä.

Rahoitusopas

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vuonna 2018 päivitetty Rahoitusopas tarjoaa yrityksille eväitä rahoituksen suunnitteluun ja hankkimiseen. Oppaassa rahoitusmuodot on järjestetty siten, että ensin esitellään jo aloittavien yritysten käytössä olevat rahoitusmuodot ja myöhemmin keskitytään keskisuurten sekä tätä suurempien yritysten rahoitusvaihtoehtoihin.

Tärkeää sisältöä oppaaseen ovat tuoneet tekstiili- ja muotialalla toimivat yritykset itse. Erilaisiin hankkeisiin rahoitusta saaneet yritykset ja yrittäjät kertovat haastatteluissa kokemuksistaan rahoituksen hakijoina ja käyttäjinä. Rahoittajatahot kertovat oppaassa siitä, miten rahoitusta kannattaa hakea ja mitä rahoitusta hakevilta yrityksiltä odotetaan.

Oppaassa kerrotaan myös apurahoja ja avustuksia myöntävistä tahoista sekä erilaisista yritystoimintaa ja yrittäjyyttä tukevista organisaatioista.

Jäsenyritykset voivat ladata oppaan Extranetistä ja tilata painettua versiota itselleen 1-3 kappaletta veloituksetta.

 

 

Aiheeseen liittyvät uutiset