Toimijoiden velvollisuudet

Kemikaalilainsäädäntö määrittelee toimijoiden velvollisuudet.

Valmistaja ja maahantuoja

 • rekisteröi aineet
 • toimittaa Kemikaalivirastolle vaaditut tiedot, laatii ja toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen
 • hakee luvanvaraisille aineille luvat
 • noudattaa rajoituksia

Jakelija

 • välittää saamansa tiedot kemikaaleista toimitusketjussa eteen- ja taaksepäin
 • on velvollinen säilyttämään tiedot vähintään 10 vuotta aineen tai seoksen viimeisestä toimituksesta
 • toimittaa tiedot pyynnöstä viranomaisille

Jatkokäyttäjä

 • ilmoittaa valmistajalle tai maahantuojalle aineen käyttötavat
 • noudattaa käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita
 • välittää edelleen saamansa tiedot kemikaaleista toimitusketjussa eteen- ja taaksepäin
 • laatii oman turvallisuusselvityksen kemikaalivirastolle, mikäli käyttää ainetta muuhun tarkoitukseen kuin mitä aineen valmistaja on ilmoittanut tai ei halua ilmoittaa aineen käyttötarkoitusta sen tuottajalle