Tekstiiliakatemia

Suomen Tekstiili & Muoti kokoaa tekstiili- ja muotialan koulutusta tarjoavia oppilaitoksia kehittämään toimialaa yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa. Toimialan osaaminen on mahdollista nostaa uudelle tasolle verkostossa toimien, yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Tekstiiliakatemia on Suomen Tekstiili & Muodin ylläpitämä yhteistyöverkosto alan oppilaitoksille ja jäsenyrityksilleen. Sen tavoitteena on kehittää koulutusta kohtaamaan alan osaamistarpeita sekä auttaa oppilaitostoimijoita ja yrityksiä verkostoitumaan. Tähtäimessä on osaavampi, vetovoimaisempi sekä menestyvämpi suomalainen tekstiili- ja muotiala.

Yhteistyöverkostoon ovat tervetulleita kaikki alan oppilaitokset ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoulutuksesta sekä yliopistoista. Tekstiiliakatemiassa tehtävä yhteistyö ei rajaa pois osallistujien muita hankkeita, vaan oppilaitokset ja yritykset voivat edelleen toteuttaa omia yhteistyöprojektejaan akatemian rinnalla.

Tule mukaan kehittämään tekstiili- ja muotialan tulevaisuuden osaamista!

Seuraava Tekstiiliakatemian opettajien koulutuspäivä järjestetään verkon välityksellä alkuvuodesta 2021. Seuraa tapahtumakalenteriamme.

 

Opettajien TET-jaksot

Opettajat tutustumaan työelämään Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyrityksissä!

Peruskoulusta tutun TET-jakson tavoitteena on opettajan työelämätiedon päivittäminen sekä tutustuminen yrityksen toimintaan, työtehtäviin, työntekijöihin sekä työssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. TET-harjoittelussa tunnistetaan alalla ja työelämässä tapahtuvia muutoksia sekä ennakoidaan tulevaisuuden suuntauksia.

TET-jaksot ovat pituudeltaan 2-5 päiväisiä, mahdollisuuksien mukaan pidempiäkin. Opettaja työskentelee TET-jakson ajan yrityksen osoittamissa tehtävissä sekä tutustuu yrityksen eri ammatteihin, niiden vaatimuksiin ja osaamistarpeisiin. Opettaja osallistuu yrityksen arkirutiineihin, kokouksiin ja työtehtäviin, haastattelee työntekijöitä, keskustelee, havainnoi ja analysoi. Opettajaa sitoo yrityksen vaitiolovelvollisuus.

Opettaja voi ottaa itse yhteyttä Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyritykseen, johon toivoo TET-jaksolle tai asiaa voidaan pohtia yhdessä liiton asiantuntijan kanssa. Yhdessä yrityksen kanssa sovitaan harjoittelun ajankohta.

Opettajien stipendimatkat

Suomen Tekstiili & Muoti kutsuu Tekstiiliakatemian opettajia mukaan koulutusmatkoille tekstiili- ja muotialan kansainvälisille messuille.

Katse tulevaisuuden trendeihin ja innovaatioihin!

Stipendimatkalle lähdetään yhdessä liiton asiantuntijan sekä mahdollisten yritysedustajien kanssa. Liitto valitsee 1-2 opettajaa mukaan kullekin matkalle ja maksaa osallistujien lentoliput, matkakulut kohteessa sekä messulippukulut. Tulevista matkoista ja hakumahdollisuuksista niille ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen.

Kummiyritystoiminta

Jokaiselle Tekstiiliakatemiassa aktiivisesti mukana olevalle alan oppilaitokselle pyritään löytämään vähintään yksi oma kummiyritys.

Kummiyritys etsitään maantieteellisesti mahdollisimman läheltä.

Kummiyrityksen ja oppilaitoksen yhteistyö on aktiivista, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Tavoitteena on kehittää opetusta sekä tuoda opetukseen esimerkkejä työelämästä. Kummiyritys voi esimerkiksi vierailla oppilaitoksen teemapäivissä tai oppitunneilla, osallistua opetussuunnitelman kehitystyöhön, tarjota harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä tuoda projektitöitä oppilaitoksen kursseille. Yhteistyö kehittää samalla yrityksen työnantajakuvaa, avaa opiskelijoille näköalapaikkoja alan työmahdollisuuksiin sekä kehittää opiskelijoiden tietotaitoa vastaamaan yrityksen osaamistarpeita.

Vuoden tekstiili- ja muotialan opettaja -tunnustus

Suomen Tekstiili & Muoti jakaa vuosittain tunnustuksen ansioituneelle tekstiili- ja muotialan opettajalle. Ensimmäinen tunnustus jaetaan Tekstiilin ja muodin päivässä lokakuussa 2021.

Oppilaitokset ja yritykset voivat ehdottaa tunnustuksen saajaa. Suomen Tekstiili & Muodin hallitus valitsee tunnustuksen saajan ehdotusten pohjalta.

Tunnustuksen saaja voi olla tekstiili- ja muotialan konkari tai uusi lupaava kyky.

Henkilöä valittaessa Suomen Tekstiili & Muodin raati kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

• sitoutuminen työhön: opettaja tekee työtään antaumuksella huomioiden sekä opiskelijat, kollegat että sidosryhmät
• alasta viestiminen: opettaja tekee tekstiili- ja muotialaa tunnetuksi omalla viestinnällään ja toiminnallaan
• kehittämistyö: opettaja on kehittänyt tekstiili- ja muotialan opetusta omassa oppilaitoksestaan / alueellisesti / valtakunnallisesti
• oma osaaminen: opettaja pyrkii aktiivisesti kehittämään omaa osaamistaan alalla
• yhteistyö Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa toimialan edistämisessä
• muut erityisansiot tekstiili- ja muotialalla.

Tunnustuksen saaja pääsee mukaan liiton asiantuntijoiden kanssa kansainväliselle messumatkalle, josta sovitaan yhdessä voittajan kanssa.

Kaikkien ehdotuksen jättäneiden kesken arvottiin lippu Tekstiilin ja muodin päivään.

Muuta Tekstiiliakatemian toimintaa

Tekstiili- ja muotialan opettaja sekä jäsenyrityksemme, tule mukaan keskustelemaan ja jakamaan tietoa!

  • Liitto järjestää tekstiili- ja muotialan opettajille koulutuspäivän kaksi kertaa vuodessa. Seuraava koulutuspäivä järjestetään verkon välityksellä alkuvuodesta 2021.
  • Liitto järjestää tekstiili- ja muotialan opiskelijoille yrityspäivän vähintään kerran vuodessa.
  • Alan opettajille ja Suomen Tekstiili & Muodin jäsenyrityksille suunnatussa Tekstiiliakatemian Facebook-ryhmässä jaetaan tietoja ja kokemuksia alasta.
  • Tekstiiliakatemian uutiskirje lähetetään tilaajille 2-3 kertaa vuodessa. Liity Tekstiiliakatemian postituslistalle.

Aiheeseen liittyvät uutiset