Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat ovat tärkeitä kaikille niille tekstiili- ja muotialan yrityksille, joilla on julkisen sektorin asiakkaita. Alan yritykset osallistuvat esimerkiksi työvaatteita, sisustustekstiilejä ja sairaalatekstiilejä koskeviin julkisiin tarjouskilpailuihin.

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara- ja palveluhankintoja, joita valtio, kunnat ja muut hankintalain mukaiset hankintayksiköt kuten esimerkiksi KELA tekevät. Niiden tekemisessä on noudatettava uutta hankintalakia, joka tuli voimaan vuoden 2017 alussa.

Tarjouskilpailussa pärjätäkseen yrityksen on tärkeää tietää, miten tarjouskilpailut lain mukaan toteutetaan ja mitä oikeuksia ja velvoitteita osapuolilla on. Yritys tarvitsee tietoa esimerkiksi siitä, mitä vaatimuksia hankintayksikkö voi asettaa tuotteelle ja mitä asioita tarjouksen tekemisessä on otettava huomioon.

Julkisiin hankintoihin sovelletaan uutta hankintalakia, jonka keskeisiä muutoksia ovat muun muassa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantaminen, mahdollisuudet ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien aiempaa laajempaan huomioon ottamiseen sekä kynnysarvojen nostaminen tavara- ja palveluhankintojen osalta 30 000 eurosta 60 000 euroon.

Olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä julkisista hankinnoista lakimuutokset huomioiden. Muista, että ongelmatilanteessa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat ottaa yhteyttä liiton lakimieheen ja kysyä neuvoa.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä julkisista hankinnoista

  • Mitä tarjoajan tulee ottaa tarjouksen tekemisessä huomioon?
  • Onko tarjousta mahdollista täydentää?
  • Voidaanko tarjotulta tuotteelta edellyttää tiettyä merkkiä (esim. Joutsenmerkki)?
  • Mihin voi valittaa, jos kilpailutus ei mennyt oikein?
  • Millainen tiedonsaantioikeus valittajalla on hankinta-asiakirjoista?

 

Aiheeseen liittyvät uutiset