Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojasta säädetään kuluttajansuojalaissa, jota sovelletaan silloin, kun elinkeinonharjoittaja myy, markkinoi tai välittää tuotteitaan kuluttajalle. Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin kuluttajansuojasta!

Elinkeinon-harjoittaja = Yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka myy, markkinoi tai välittää tuotteitaan kuluttajalle.

Kuluttaja = Yksityishenkilö, joka hankkii tuotteen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kun yritys myy, markkinoi tai välittää tuotteitaan kuluttajalle, sen on otettava huomioon kuluttajansuojaa koskevat lakivelvoitteet. Kuluttajansuojalaissa määritellään muun muassa, milloin tuotteessa on virhe ja kuka on vastuussa virheestä. Lisäksi laki sisältää säännökset esimerkiksi verkkokauppaan liittyvistä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä markkinointiin liittyvistä asioista.

Kuluttajakaupassa tulee toisinaan eteen tilanteita, jossa ostaja ei ole tyytyväinen hankkimaansa tuotteeseen, ja tuotteen mahdollista virhettä joudutaan selvittämään ostajan ja myyjän välillä sekä toisinaan myös valmistajan ja maahantuojan kanssa.

Yhä useampi yritys myös myy tuotteitaan verkkokaupan kautta, jolloin kyse on kuluttajansuojalain mukaisesta etämyynnistä. Etämyynniksi lasketaan myös postimyynti ja esimerkiksi puhelinmyynti.

Olemme koonneet tietopaketiksi usein kysyttyjä kysymyksiä tavaran virheestä, korjaamisesta ja palauttamisesta sekä myyjän ja ostajan oikeuksista ja velvollisuuksista etämyynnissä.

Muista, että ongelmatilanteessa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat ottaa yhteyttä liiton lakimieheen ja kysyä neuvoa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä tuotevirheestä ja sen seuraamuksista

Milloin tavarassa on virhe?
Milloin kuluttajan on viimeistään reklamoitava?
Milloin myyjä vastaa virheestä?
Mikä on valmistajan ja muun aikaisemman myyntiportaan vastuu virheestä?
Mitä tavaran virheestä seuraa?
Mikä on takuun merkitys?

Usein kysyttyjä kysymyksiä tuotteiden palauttamisesta etämyynnistä

Millainen peruuttamisoikeus kuluttajalla on?
Mikä on kuluttajan vastuu vastaanotetusta tavarasta?
Kuka vastaa tuotteen palautuskuluista?
Pitääkö myyjän palauttaa myös tuotteen toimituskulut, jos kuluttaja peruuttaa kaupan?

Esimerkkejä kiistatilanteista

Aiheeseen liittyvät uutiset