Maaraportit jäsenyrityksille

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n maaraportit tarjoavat liiton jäsenyrityksille maakohtaista tietoa tekstiili- ja muotialasta. Raporttien tavoitteena on tukea sekä kansainvälistä hankintaa että vientiä.

Jäsenyrityksille suunnatut maaraportit ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka pyrkivät antamaan kattavan kuvan hankintamaan erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä.

Turkki

Turkki on yksi kansainvälisten tekstiili- ja muotialan brändien tärkeimmistä toimittajamaista. Joustava tuotantokapasiteetti ja kustannustehokas logistiikka tekevät Turkista mielenkiintoisen hankintamaan myös suomalaisyrityksille. Turkki onkin Suomelle erittäin merkittävä kauppakumppani tekstiili- ja vaatetustuotteissa. Tekstiilien tuonnissa Turkki oli vuonna 2015 Suomelle kolmanneksi tärkein tuontimaa ja vaatteiden osalta neljänneksi suurin tuontimaa.

Lisää tietoa Turkin erityispiirteistä ja neuvoja turkkilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen löytyy marraskuussa 2016 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

Bangladesh

Bangladesh on yksi Aasian nopeimmin kasvavista talouksista. Tekstiili- ja vaateteollisuus on maan merkittävimpiä teollisuudenaloja ja toiminut sen talouskasvun moottorina. Ala muodostaa lähes 90 prosenttia Bangladeshin viennistä, ja sen tärkeimmät markkinat ovat keskittyneet EU-maihin ja Yhdysvaltoihin. Vuonna 2016 Bangladesh oli toiseksi suurin vaatteiden tuontimaa Suomeen.

Vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta Bangladesh lukeutuu vahvasti ns. riskimaaksi. Rana Plaza -tehdasonnettomuuden jälkeen maassa on tehty paljon tehtaiden työturvallisuuden parantamiseksi. Bangladeshin suurin haaste tekstiili- ja vaateteollisuudessa on kuitenkin edistää alan työoloja ja todistaa ostajille, että asioita kehitetään parempaan suuntaan.

Lisää tietoa Bangladeshin erityispiirteistä ja neuvoja riskienhallintaan bangladeshilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen löytyy maaliskuussa 2017 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai lähettämällä sähköpostia liiton asiantuntijoille.

Venäjä

Venäjä-raportti sivuaa erityisesti vientinäkökulmaa, onhan Venäjä Suomen kolmanneksi suurin tekstiilin ja muodin vientimaa. Raportti käsittelee muun muassa markkinoiden kokoa ja vientiin liittyviä vaatimuksia. Venäjällä pyritään valtiovallan toimesta lisäämään tekstiili- ja muotialan tuotantoa, mutta maa on vahvasti riippuvainen tuontimateriaaleista ja tehtaiden vanhentunut konekanta edellyttää usein mittavia investointeja.

Jäsenyritykset saavat kesäkuussa 2017 julkaistun Venäjää käsittelevän raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.