Maaraportit jäsenyrityksille

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n maaraportit tarjoavat liiton jäsenyrityksille maakohtaista tietoa tekstiili- ja muotialasta. Raporttien tavoitteena on tukea sekä kansainvälistä hankintaa että vientiä.

Jäsenyrityksille suunnatut maaraportit ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka pyrkivät antamaan kattavan kuvan hankintamaan erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä.

Turkki

Turkki on yksi kansainvälisten tekstiili- ja muotialan brändien tärkeimmistä toimittajamaista. Joustava tuotantokapasiteetti ja kustannustehokas logistiikka tekevät Turkista mielenkiintoisen hankintamaan myös suomalaisyrityksille. Turkki onkin Suomelle erittäin merkittävä kauppakumppani tekstiili- ja vaatetustuotteissa. Tekstiilien tuonnissa Turkki oli vuonna 2015 Suomelle kolmanneksi tärkein tuontimaa ja vaatteiden osalta neljänneksi suurin tuontimaa.

Lisää tietoa Turkin erityispiirteistä ja neuvoja turkkilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen löytyy marraskuussa 2016 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

Bangladesh

Bangladesh on yksi Aasian nopeimmin kasvavista talouksista. Tekstiili- ja vaateteollisuus on maan merkittävimpiä teollisuudenaloja ja toiminut sen talouskasvun moottorina. Ala muodostaa lähes 90 prosenttia Bangladeshin viennistä, ja sen tärkeimmät markkinat ovat keskittyneet EU-maihin ja Yhdysvaltoihin. Vuonna 2016 Bangladesh oli toiseksi suurin vaatteiden tuontimaa Suomeen.

Vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta Bangladesh lukeutuu vahvasti ns. riskimaaksi. Rana Plaza -tehdasonnettomuuden jälkeen maassa on tehty paljon tehtaiden työturvallisuuden parantamiseksi. Bangladeshin suurin haaste tekstiili- ja vaateteollisuudessa on kuitenkin edistää alan työoloja ja todistaa ostajille, että asioita kehitetään parempaan suuntaan.

Lisää tietoa Bangladeshin erityispiirteistä ja neuvoja riskienhallintaan bangladeshilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen löytyy maaliskuussa 2017 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai lähettämällä sähköpostia liiton asiantuntijoille.

Venäjä

Venäjä-raportti sivuaa erityisesti vientinäkökulmaa, onhan Venäjä Suomen kolmanneksi suurin tekstiilin ja muodin vientimaa. Raportti käsittelee muun muassa markkinoiden kokoa ja vientiin liittyviä vaatimuksia. Venäjällä pyritään valtiovallan toimesta lisäämään tekstiili- ja muotialan tuotantoa, mutta maa on vahvasti riippuvainen tuontimateriaaleista ja tehtaiden vanhentunut konekanta edellyttää usein mittavia investointeja.

Jäsenyritykset saavat kesäkuussa 2017 julkaistun Venäjää käsittelevän raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

Intia

Vastakohtien ja vahvan talouskasvun Intia on Suomelle viidenneksi suurin tekstiilien ja vaatteiden tuontimaa. Vuonna 2016 tekstiilien ja vaatteiden tuonnin arvo Intiasta oli 95 miljoonaa euroa, joka on lähes kolmannes Intian koko tuonnista Suomeen. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus onkin Intian merkittävin teollisuuden toimiala ja suurin osa raaka-aineista on saatavissa kotimarkkinoilta.

Tuotanto kuitenkin vaihtelee huomattavasti rakenteeltaan ja tehokkuudeltaan. Intiassa on toisaalta paljon käsityönä tapahtuvaa pientuotantoa ja toisaalta isoja tehtaita, joihin on tehty merkittäviä investointeja viime vuosina. Tekstiili- ja vaatetusala työllistää Intiassa suoraan 45 miljoonaa henkilöä ja epäsuorasti 60 miljoonaa. Lisää tietoa Intiasta tekstiili- ja muotialan hankintamaana on koottu syyskuussa 2017 julkaistuun maaraporttiin, jonka Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset saavat extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

Kiina

Kiina on maailman suurin tekstiilien ja vaatteiden tuottaja. Suomelle Kiina on suurin vaatteiden tuontimaa ja toiseksi suurin tekstiilien tuontimaa. Suomen tekstiili- ja vaatetuonnista maan osuus on yli 30 %. Kiinassa on massiivinen tekstiili- ja vaateteollisuus, joka kattaa tuotannon kaikki vaiheet kuitujen tuotannosta valmiiden tuotteiden valmistukseen.

Moderni tuotanto ja korkea tuottavuus pitävät Kiinan edelleen mielenkiintoisena tekstiili- ja vaatealan hankintamaana, vaikka kiinalaisen tekstiili- ja vaatealan haasteena onkin raaka-aineiden,
työvoiman ja energian kustannusten kasvu. Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat nostaneet päätään viime vuosina, mutta kehitys on edelleen alkuvaiheessa ja alueelliset erot suuria.

Jäsenyritykset saavat Kiinaa käsittelevän raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

Portugali

Portugali on yksi Euroopan merkittävimmistä tekstiili- ja vaatetusalan tuotantomaista. Ala on myös erittäin merkittävä Portugalin taloudelle. Vuonna 2017 tekstiili- ja vaatetusalan osuus maan tavaraviennistä oli 10 % ja osuus koko teollisuuden työllisyydestä 20 %. Portugalin osuus tekstiilien ja vaatteiden tuonnista Suomeen on vain reilut 2 %, mutta kohtuulliset tuotantokustannukset, läheisyys ja joustava tuotantokapasiteetti tekevät siitä mielenkiintoisen erityisesti pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille.

Jäsenyritykset saavat Portugalia käsittelevän raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

Baltia

Tekstiili- ja vaateala on Baltian maissa vanhimpia teollisuudenaloja. Baltian maiden yritysten etuna on maantieteellinen sijainti, joustavuus sekä lyhyet tuotanto- ja toimitusajat. Maiden eduiksi valmistusmaana mainitaan myös hyvä hinta-laatusuhde, mahdollisuus tuottaa pieniä sarjoja, alan pitkät perinteet ja kokemus länsieurooppalaisten kanssa työskentelystä.

Raportti on jäsenien saatavilla joko lataamalla sen extranetistä Baltian maaraportti jäsenille tai ottamalla yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

 

Aiheeseen liittyvät uutiset