Rahoitusopas

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Rahoitusopas tarjoaa yrityksille eväitä rahoituksen suunnitteluun ja hankkimiseen.

Rahoitusoppaassa tarkastellaan erilaisia rahoituksen välineitä ja niihin liittyviä yritysesimerkkejä.

Kasvuun ja kehitykseen voidaan kerätä rahoitusta yksityisiltä rahoittajilta tai julkisista lähteistä. Yksityistä rahaa on yrittäjän oman varallisuuden lisäksi pankeilta, pankkiiriliikkeiltä, pääomasijoittajilta, bisnesenkeleiltä tai joukkorahoituksella koottava rahoitus.

Julkisia rahoituksen lähteitä on kahdenlaisia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä innovaatiorahoituskeskus Tekes vastaavat julkisista tuista, avustuksista ja kehityslainoista. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaukseen kuuluvat Finnvera, Finnfund ja Suomen Teollisuussijoitus sekä eduskunnan alainen Sitra vastaavat julkisista lainoista ja pääomasijoituksista.

Tärkeää sisältöä oppaaseen ovat tuoneet tekstiili- ja muotialalla toimivat yritykset itse. Erilaisiin hankkeisiin rahoitusta saaneet yritykset ja yrittäjät kertovat haastatteluissa kokemuksistaan rahoituksen hakijoina ja käyttäjinä. Myös erilaiset rahoittajatahot kertovat oppaassa siitä, miten rahoitusta kannattaa hakea ja mitä rahoitusta hakevilta yrityksiltä odotetaan.

Oppaassa kerrotaan myös apurahoja ja avustuksia myöntävistä tahoista sekä erilaisista yritystoimintaa ja yrittäjyyttä tukevista organisaatioista.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenet voivat myös ladata oppaan itselleen pdf-muodossa extranetistä.

Rahoitusoppaan tilaus

  • Hinta: 20,00 € Määrä:
    Jäsenille maksuton 1- 3 kpl, ei-jäsenille 20 €/kpl