Standardisointi

Standardisointi on edellytys laadukkaille ja turvallisille tuotteille.

  • Standardeista on hyötyä materiaali- ja tuotekehityksessä, tuotannossa sekä kaupankäynnissä. Ne ovat edellytys sille, että kuluttajat saavat käyttöönsä turvallisia ja laadukkaita tuotteita.
  • Standardit ovat kansallisesti, eurooppalaisella tasolla ja globaalisti yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Ne ovat yleensä suosituksia, mutta terveyttä ja turvallisuutta koskevat standardit, jotka tukevat lainsäädäntöä, ovat usein käytännössä pakollisia noudattaa.
  • Standardien laadintaan voi osallistua SFS:n kansallisissa seurantaryhmissä. Niiden tehtävä on varmistaa se, että Suomen elinkeinoelämän, viranomaisten ja kuluttajien tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Standardisointi