Standardisointi

Standardisointi on edellytys laadukkaille ja turvallisille tuotteille. Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäalan standardisointia hoitaa Suomessa Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry, joka toimii Suomen Tekstiili & Muoti ry:n yhteydessä.

 • Standardeista on hyötyä materiaali- ja tuotekehityksessä, tuotannossa sekä kaupankäynnissä. Ne ovat edellytys sille, että kuluttajat saavat käyttöönsä turvallisia ja laadukkaita tuotteita.
 • Standardit ovat kansallisesti, eurooppalaisella tasolla ja globaalisti yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Ne ovat yleensä suosituksia, mutta terveyttä ja turvallisuutta koskevat standardit, jotka tukevat lainsäädäntöä, ovat usein käytännössä pakollisia noudattaa.
 • Standardien laadintaan voi osallistua TEVASTAn kansallisissa seurantaryhmissä. Niiden tehtävä on varmistaa se, että Suomen elinkeinoelämän, viranomaisten ja kuluttajien tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry vastaa tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäalan standardisoinnista. Se myös pyrkii lisäämään tietoa standardeista ja edistämään niiden käyttöä.

Oman alan lisäksi TEVASTAn laatimia standardeja tarvitaan myös muilla aloilla, sillä tekstiilipohjaisia materiaaleja käytetään mm. rakentamisessa sekä auto-, huonekalu- ja paperiteollisuudessa. Julkisten tilojen tekstiilien palo- ym. ominaisuudet ovat vertailukelpoisia, kun ne on testattu ja luokiteltu standardien mukaisesti. Standardeissa esitetään myös tekniset suojausvaatimukset riskialttiissa töissä henkilönsuojainlainsäädännön mukaan tarvittaville suojavaatteille ja jalkojen suojaimille.

TEVASTA on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n jäsen ja toimialayhteisö. SFS vastaa TEVASTAn laatimien standardien vahvistamisesta ja julkaisemisesta. Kaikkia toimialan standardeja voi ostaa SFS:n verkkokaupasta.

Valmisteilla olevat TEVASTAn standardit ovat nähtävissä ja kommentoitavissa SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa.

TEVASTAn hallituksen puheenjohtajana toimii Anna-Kaisa Auvinen Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

TEVASTAn toimiala

TEVASTAn toimiala määräytyy CENin ja ISOn komiteoista, jotka Suomessa ovat TEVASTAn vastuulla.

CENin komiteat

 1. CEN/TC 161 Jalkojen suojaimet
 2. CEN/TC 162 Suojavaatteet
 3. CEN/TC 248 Tekstiilit ja tekstiilituotteet
 4. CEN/TC 289 Nahka
 5. CEN/TC 309 Jalkineet
 6. CEN/TC 205/WG 14 Leikkaustekstiilit
 7. CEN/TC 443 Höyhenet ja untuvat projektikomitea

ISOn komiteat ja alakomiteat

 1. ISO/TC 38 Textiles
 2. ISO/TC 38/SC 1 Tests for coloured textiles and colorants
 3. ISO/TC 38/SC 2 Cleansing, finishing and water resistance tests
 4. ISO/TC 38/SC 23 Yarn and fibre testing
 5. ISO/TC 38/SC 24 Conditioning atmospheres and physical tests for textile fabrics
 6. ISO/TC 94/ SC 3 Foot protection
 7. ISO/TC 94/SC 13 Protective clothing
 8. ISO/TC 94/SC 14 Fire fighters’ personal protective equipment
 9. ISO/TC 133 Sizing systems and designations for clothes
 10. ISO/TC 188/SC 1 Small craft/ Personal safety equipment
 11. ISO/TC 216 Footwear
 12. ISO IULTCS International Union of Leather Technologists and Chemists Societies
 13. ISO/TC 38/ SC 20 Fabric descriptions (o- eli seurantajäsen)
 14. ISO/TC 120 Leather ja SC 1, SC 2 ja SC 3 (o-jäsen)
 15. ISO/TC 137 Sizing system, designations and marking for boots and shoes (o-jäsen)
 16. ISO/TC 148 Sewing machines (o-jäsen)

Tule mukaan seurantaryhmiin!

Kansallisiin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin voi tulla vaikuttamaan osallistumalla TEVASTAn kansallisiin seurantaryhmiin.

Työssä on mukana teollisuuden, kaupan, kuluttajien, tutkimus- ja testauslaitosten ja viranomaisten edustajia.

Henkilöt ja tahot, joiden edut liittyvät toimalan standardisointityöhön, voivat osallistua standardien laadintaan kansallisissa TEVASTAn seurantaryhmissä. Seurantaryhmien säännöt ja osallistumislomake ovat sivun alalaidan tietolähteissä.

Seurantaryhmien työn tarkoituksena on vaikuttaa kansalliseen, eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin huomioiden Suomen elinkeinoelämän ja kuluttajien tarpeet yhteistyössä teollisuuden, kaupan, kuluttajien, tutkimus- ja testauslaitosten ja viranomaisten kanssa.

TEVASTAn seurantaryhmien kokoonpanot vahvistaa TEVASTAn hallitus.

TEVASTAlla on 9 seurantaryhmää, joiden alueet kattavat kaikki toimialan työkohteet:

 • TEVA 01 Jalkineet ja jalkojen suojaimet (CEN/TC 161, CEN/TC 309, ISO/TC 94/SC 3, ISO/TC 216, ISO/TC 137) + TEVA 06: Nahka CEN/TC 289 ja ISO/IULTCS (International Union of Leather)
 • TEVA 02: Suojavaatetus CEN/TC 162 ja ISO/TC 94/SC 13 + TEVA 02/07: Näkyvyys CEN/TC 162/WG 7, ISO/TC 94/SC 13/WG 1/PGt
 • TEVA 02/02: Tuli ja kuumuus CEN/TC 162/WG 2 ja ISO/TC 94/SC 13/WG 2 ja ISO/TC 94/SC 14
 • TEVA 02/06: Kelluntavarusteet CEN/TC 162/WG 6 ja ISO/TC 188/SC 1 + TEVA 02/12: Sukelluspuvut CEN/TC 162/WG 12
 • TEVA 04: TEVA-seurantaryhmä CEN/TC 248 ja ISO/TC 38 ja SCt + TEVA 04/01: Vaatetuksen kokomerkintä, CEN TC 248/WG 10 ja ISO/TC 133 + TEVA 05:Hoito-ohjemerkintä seurantaryhmä, ISO/TC 38/SC 2 + CEN/TC 443 Höyhenet ja untuvat
 • TEVA 04/16: Terveydenhuollon tekstiilit CEN/TC 248/WG 16 + TEVA 03: Leikkaustekstiilit CEN/TC 205/WG 14
 • TEVA 04/17: Hygieniaryhmä CEN/TC 248/WG 17 (ei standardisointityötä tällä hetkellä)
 • TEVA 04/20: Lastenvaatteiden ja nukkumaympäristön turvallisuus, CEN/TC 248 WG 20 ja WG 34
 • TEVA 04/31: Älytekstiilit, CEN/TC 248/ WG 31 + Thermoregulatory properties, CEN/TC248&WG28

Aiheeseen liittyvät uutiset

Standardisointi