Kansainväliset standardit

Valtaosa tekstiili- ja vaatealan standardeista on eurooppalaisia ja kansainvälisiä, ja standardisointityö onkin pitkälti osallistumista alan kansainväliseen toimintaan.

Suomen standardisoimisliitto SFS ry on Euroopan standardisoimisjärjestö CEN:in jäsen ja aktiivisesti mukana eurooppalaisessa toiminnassa. Eurooppalaisen standardin kanssa yhtäpitävän suomalaisen standardin tunnus on SFS-EN, joita on suurin osa standardeista.

Kaikki CEN:in jäsenmaat ovat sitoutuneet ottamaan eurooppalaiset standardit kansallisiksi standardeiksi muuttamattomina ja kumoamaan niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit.

Kansainvälisten standardien tunnus on ISO. CEN ja kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO pyrkivät tekemään yhteistyötä niin, että uudet standardit laadittaisiin yhdessä ja yhdenmukaisiksi. Kun ISO-standardit otetaan muuttamattomina eurooppalaisiksi standardeiksi, tunnus on EN ISO ja kun nämä vahvistetaan Suomessa, tulee tunnukseksi SFS-EN ISO. Suurin osa tekstiilien testausmenetelmistä on SFS-EN ISO-standardeja.