Suojavaate- ja jalkojen suojainstandardit

Suojavaatteiden ja jalkojen suojainten standardit tukevat henkilönsuojaimista annettua eurooppalaista lainsäädäntöä. Oleelliset suojausvaatimukset ja testausmenetelmät on esitetty standardeissa.

Suomen asiantuntijat osallistuvat Suomen kannalta tärkeisiin standardisointityöryhmiin kansainvälisissä järjestöissä. Suojavaatestandardit valmistellaan eurooppalaisena yhteistyönä komiteassa CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection and life jackets. Osa standardeista tehdään yhdessä ISOn vastaavan komiten ISO/TC 94/SC 13 kanssa. Sekä CENin että ISOn valmisteltavina olevat työkohteet löytyvät sivun alareunassa olevista komiteoiden linkeistä.

Jalkojen suojainstandardikomitea CEN/TC 161:n useat työkohteet laaditaan yhdessä ISOn vastaavan komitean ISO/TC 94/SC 3 kanssa ja niiden valmisteltavina olevat työkohteet löytyvät sivun alareunassa olevista komiteoiden linkeistä. Jalkojen henkilönsuojainstandardit jakautuvat ns. yleisiin turva-, suoja- ja työjalkineiden vaatimuksiin ja testausmenetelmiin.

Lisäksi on ammattityyppikohtaisia ja tiettyihin riskeihin tarkoitettuja lisävaatimusstandardeja ja menetelmiä. ISO/TC 94/SC 14 laatii lisäksi erikseen kansainvälisiä palomiesten suojavarusteita koskevia standardeja. Verkossa on listattu myös kaikki ISO/TC 94 Personal safety – Protective clothing and equipment alakomiteoiden työkohteet.

Uusimmat vahvistetut SFS-standardit kerrotaan toimialan uusien standardien listoilla SFS:n sivustolla. Voimassa olevia standardeja voi hakea ja ostaa  SFS:n verkkokaupasta. Voit hakea standardia sen nimellä tai hakusanalla.

Suojavaatteiden standardisointialueet:

 1. Yleiset standardit ja sähköstaattisuus
 2. Tuli ja kuumuus
 3. Kemialliset riskit
 4. Kylmän ja sateen suojaus
 5. Mekaaniset riskit
 6. Kelluntavarusteet
 7. Näkyvyys ja heijastimet
 8. Käsien suojaus
 9. Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet
 10. Uima-avut
 11. Urheilusuojaimet
 12. Sukelluspuvut
 13. Kemikaaliläpäisy

Uutta: Kuumansuojavaatestandardit päivitetty

SFS-EN ISO 11611 Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin
SFS-EN ISO 11612 Suojavaatetus. Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus. Vähimmäissuojausvaatimukset
SFS-EN ISO 14116 Suojavaatetus. Suojaus tulelta. Rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatetus

Standardien uudet painokset on vahvistettu SFS-standardeiksi marraskuussa2015 ja suomennokset julkaistu tammikuussa 2016. Standardit on laadittu EU-mandaatilla tukemaan henkilönsuojainlainsäädäntöä.

SFS-käsikirja 166 Suojavaatteet, suojakäsineet ja ammattijalkineet

Käsikirja julkaistiin vuonna 2010. Kirjaan on koottu tiivistelmät tavallisimmista eurooppalaisista suojavaatteiden, suojakäsineiden ja ammattijalkineiden standardeista.

Käsikirjan uusinta on aloitettu ja tavoitteena on laatia seuraavat uudet käsikirjat vuonna 2017:

 • SFS KK 166 Henkilönsuojainten standardit.
  • Osa 1: Suojavaatteet.
  • Osa 2: Suojakäsineet.
  • Osa 3: Jalkojen suojaimet.