Tekstiilien testausmenetelmät

Tekstiilituotteita ja niiden raaka-aineita testataan laatutason ja vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja todistamiseksi, tuotteiden ominaisuuksien tutkimiseksi sekä tuotannon kehittämiseksi.

Testausmenetelmät perustuvat yleensä standardeihin. Organisaatio voi tehdä testit itse tai ostaa ne palveluna.

Testauksessa käytetään pääsääntöisesti standardinmukaisia menetelmiä, Suomessa SFS:n vahvistamia eurooppalaisia EN-standardeja tai kansainvälisiä ISO-standardeja. Toimeksiantaja ja testaaja sopivat keskenään millä menetelmillä testit tehdään.

Tekstiilituotteiden ominaisuuksien testaaminen

Tekstiilituotteiden kansainvälinen kaupankäynti ja laadun varmistaminen tarvitsevat standardisoituja testausmenetelmiä.

Tavallisimpia kankaiden ominaisuuksia ja niiden kansainvälisiä testausmenetelmiä koskevat standardit:
SFS-EN ISO 13934-1 Vetolujuus
SFS-EN ISO 13937-3 Repäisylujuus
SFS-EN ISO 13938-1 Puhkaisulujuus
SFS-EN ISO 13936-2 Saumojen liestymä
SFS-EN ISO 12947-2 Hankauksen kesto
SFS-EN ISO 12945-2 Nyppyyntyminen
SFS-EN ISO 5077 Mittamuutokset
SFS-EN ISO 3759 Mittamuutokset
SFS-EN ISO 6330 Kotipesu- ja kuivausmenetelmät
SFS-EN ISO 105-C06 Värin pesunkesto
SFS-EN ISO 105-B02 Värin valonkesto
SFS-EN ISO 105-X12 Värin hankauksenkesto